TWEELINGZIELEN Nieuwe Maan in Stier "er valt een grote last van zijn schouders: er ontstaat stabiliteit in zijn leven"

Tweelingzielen Nieuwe Maan in Stier & gedeeltelijke zonsverduistering (ecl;ips 1)

30 april 2022: “er valt een grote last van zijn schouders: er ontstaat stabiliteit in zijn leven”

We bevinden ons momenteel in de voorfase van het eclipsseizoen én in de opbouw naar de 2e mercurius retrograde van dit jaar (10 mei). Beide verschuivingen in de natuur, vragen ons om stil te staan en belangrijke veranderingen door te voeren in ons leven.

De nieuwe maan in Stier vindt plaats op 30 april in het beverseizoen, tezamen met een gedeeltelijke zonsverduistering. De stap die wij dit seizoen mogen nemen, is daarom een stap van “stabiliteit” creëren in onze buitenwereld.


3cf6f09a82jpg

De laatste tijd heeft hij zich wat meer teruggetrokken uit de menigte en van de meningen van anderen. Hij voelde al een tijdje dat hij het nodig had om meer tijd met zichzelf te besteden, zodat hij beter kon voelen en zíen wat híj nu wil in zijn leven.

Hierdoor is hij zich ook gaan inzien dat hij zichzelf nog al die tijd saboteerde, door zijn energie teveel weg te geven aan anderen en aan allerlei verschillende dingen. Hij heeft een goede aard en voelt dat zijn missie is om anderen “op te beuren” in het leven, of op spirituele wijze te helpen groeien en ontwaken.

Hij is de afgelopen jaren hier steeds meer toewijding aan gaan geven, alleen verliest hij zichzelf soms nog altijd, in de behoeftes van anderen en in het “redden van de wereld”, of het redden van een (karmische) partner misschien, of van zijn kinderen, vrienden, wie dan ook, waardoor hij weg bleef gaan bij zichzelf.

Hierdoor heeft hij een pad gecreëerd voor zichzelf, wat eigenlijk gebaseerd is op de behoeftes van anderen, maar niet die van hemzelf. Niet de stem van zíjn tweelingziel. Het pad is zich gaan vormen op een bepaalde manier en dat heeft hij eigenlijk maar gewoon zo laten gebeuren, zonder er zelf de juiste “sturing” aan te geven door te voelen of dit wel echt is zoals hij dat wil(de)!

Omdat hij zich dit de laatste tijd meer is gaan inzien (we zijn met de aarde in versneld ontwaken terechtgekomen met Covid en het waterman-tijdperk), is hij 360 graden gaan draaien in zijn manier van leven en vooral in zijn hoofd, nadenkend over wat hij nu eigenlijk wil in zijn leven.

Hij voelt sterk dat het tijd is nu, om op het aardse vlak zijn ideeën ten uitvoer te gaan brengen. Welke ideeën al zó’n lange tijd in hem sluimeren. Maar telkens was het de tijd er nog niet voor. Hij moet nu toch echt een keuze gaan maken, want het blijft allemaal maar zo doorsluimeren, maar erg happy wordt hij er niet van. Het kost hem allemaal bakken vol energie.

Omdat zijn aandacht telkens zo verspreid ligt, lukt het hem ook maar moeilijk om een stabiel inkomen voor zichzelf te verwerven. Er speelt teveel bij hem en met teveel hooi op de vork, stort de schuur uiteindelijk in.

Zowel Lady Nada, die de incarnatie is van Maria Magdalena en de tweelingvlam van Sananda, Jezus (Yeshua), als Jezus zelf, zijn bij het tweelingzielen collectief aanwezig om hen te helpen ontwaken en herenigen. Dit proces hebben zij zelf ook doorlopen, vanuit welke ervaring ze het collectief begeleiden.

Ze leiden jou en jouw tweelingziel naar bepaalde plekken toe, waar de sluier dunner is, zodat ze jou beter kunnen bereiken en je van helende energie kunnen voorzien.

Sommige tweelingzielen hebben het ook in hun hogere plan staan, om nauw samen te werken met Maria en Jezus, om op die manier als kanaal te kunnen dienen om anderen weer te kunnen helpen groeien, waaronder andere tweelingzielen naar hun hereniging.

Hij voelt dat het tijd is om de stap te nemen om in overgave te gaan aan dat wat hij (al heel lang) voelt. Er blijven bepaalde dingen steeds terugkeren in zijn leven, bepaalde personen, die hem iets willen vertellen. Sommigen daarvan zijn er om hem te laten inzien waar hij zijn familiekarma blijft herhalen, waar anderen er zijn, als spiegel voor hem om hem te helpen vooruit te gaan en te groeien op zijn pad, waarna zij weer uit zijn leven verdwijnen.

Alleen heeft hij moeite met loslaten. Hij heeft nu een bepaalde vriendenkring om zichzelf heen opgebouwd, waardoor hij zich “veilig” voelt en in zijn comfortzone. Deze mensen kennen hem, waardoor hij eigenlijk niet zijn best hoeft te doen om te groeien.

Dit geldt ook voor een karmische partner waarmee hij zich vertrouwd voelt, omdat de situatie nu eenmaal al geruime tijd zo is. Dit maakt het voor hem moeilijker om stappen te nemen in de richting van zijn tweelingziel. Al is dit diep van binnen wel wat maar steeds blijft roepen en aandringen.

Ook ten aanzien van werk heeft hij nu dingen (of 1 ding) dat “loopt”, al loopt het misschien niet zo goed als hij zou willen. Hij is er vertrouwd mee geraakt en voelt zich er goed bij.

Sommigen hebben een eigen bedrijf met een bepaald aanbod, welk aanbod wil transformeren of groeien, wat maar niet gebeurt, omdat wij zelf vasthouden aan het oude. Want dat is wat we kennen en waar we goed in zijn. We houden onszelf daarmee onnodig “vast” in onze comfortzone, waardoor ons hogere pad zich niet kan tonen.

We bevinden ons op dit moment in het Beverseizoen op het medicijnwiel. Dit wordt in de natuur “de groeitijd” genoemd. Totemdier Bever is het geboortetotemdier van het sterrenbeeld Stier en vertelt ons iets over waar we op dit moment zijn op het medicijnwiel in ons gezamenlijke helingsproces.

Bevers zijn “stabiele” geboortetotems. Ze hebben behoefte aan “vastigheid”, zoals een stabiel huis, een stabiel inkomen en een stabiele baan. Dit geeft Bevers zekerheid en daarmee rust.

Bevers zijn ook echte “bouwers”, in de natuur bouwen zij hun dammen, om hun gezin zekerheid en stabiliteit te kunnen geven. Zij bereiden zich daarmee voor op winterperiodes en andere tijden waarop de natuur omslaat, zodat ze veilig zijn in eigen huis en haard.

Als mensen hebben we behoefte aan zekerheid in ons leven. Er is een zekere “basisbehoefte” waar de mens behoefte aan heeft. Wanneer we aan deze basisbehoefte voldoen, zorgt dit ervoor dat we meer “ruimte” en “vrijheid” ervaren in ons leven. Meer veiligheid en meer zekerheid.

Dit is de piramide van Maslow. Zelfactualisatie kan pas plaatsvinden, wanneer wij voldoende zekerheid hebben op meerdere vlakken in ons leven. Denk hierbij aan fysieke zekerheid, zoals een dak boven je hoofd, voldoende eten, maar ook zekerheid in de vorm van geld en werk, lichamelijke veiligheid en een veilige plek om onszelf in terug te kunnen trekken.

Wanneer we hieraan voldaan hebben voor onszelf, kunnen we onze sociale behoefte gaan invullen en goed verbinding maken met vrienden en familie. Waardoor we stijgen in de piramide naar eigenwaarde en vertrouwen en kunnen leven zonder vooroordelen en met spontaniteit. Dit is de top van de piramide van “zelfactualisatie” (in beknopte vorm).

Wanneer aan de onderste laag niet wordt voldaan, wat bij meerdere tweelingzielen op dit moment het geval is, nu Covid veel van onze “zekerheid” heeft weggeveegd, zorgt het ervoor dat we in vluchtmodus blijven staan.

We vluchten uit de werkelijkheid met onze gedachten, omdat de veiligheid van een stabiel onderkomen ontbreekt. Omdat we ons “onveilig” voelen zonder basis, willen we hier niet aanwezig zijn. We willen niet in onze realiteit leven, waar we niet tevreden mee zijn, waar we het moeilijk en zwaar hebben. Dus wat doen we. We vluchten.

We gaan als spirit, als tweelingziel, weg uit ons lichaam, om in onze eigen veilige droomwereld te leven, waar we ons wel fijn voelen. Want daar worden we even niet geconfronteerd met de werkelijkheid. En die werkelijkheid is voor velen een laag gevoel van eigenwaarde en een laag zelfbeeld, helemaal wanneer je het niet “voor elkaar” hebt, in onze maatschappij.

Het vluchten wat we doen, noemen ze in de psychologie: “dissociatie”. We scheiden ons van ons lichaam, wat de tweelingzielen in scheiding houdt van elkaar.

Dit beverseizoen gaan vele tweelingzielen het anders aanpakken. Misschien na meerdere towermomenten realiseer jij je nu dat je zo niet door kunt gaan. Dan wel jouw tweelingziel.

Je hebt stabiliteit nodig in je leven, om je zonder zorgen te kunnen richten op je doel en je zielsmissie.

Dit vertelt ons dat hij er nu klaar voor is, dit seizoen, om de stappen te gaan nemen om zijn buitenwereld mee te laten veranderen met wat hij eigenlijk werkelijk van binnen voelt.

De groeitijd brengt hier een groei in, in zijn buitenwereld. Dit kan voor iedere tweelingziel weer wat anders betekenen.

Hij gaat nu bepaalde stappen nemen, om de energie te bewegen, naar wat hij al een tijd wil voor zichzelf. Iets dat blijvend is! Vele tweelingzielen zijn op zoek naar meer rust, zodat ze zich beter kunnen voelen daardoor, minder vermoeid, meer energie.

Alleen “rust” ontstaat niet zomaar. Daarom heeft hij nu besloten om zich vaker terug te trekken in de natuur, zonder telefoon, misschien met ceremoniële spullen om een ritueel uit te voeren voor hemzelf en zijn geest daar in een staat van rust te kunnen brengen.

Om zijn leven rustiger te maken en meer focus te krijgen, weet hij dat hij bepaalde dingen zal moeten veranderen. Minder de drukte opzoeken bijvoorbeeld. Minder “vrienden” hebben, vrienden die geen echte vrienden zijn, dan wel wat vaker berichten laten om meer tijd voor zichzelf te kunnen inlassen en zijn herstel.


757e24d139jpg

The artiste (Queen of Stones) vertelt ons dat zij eraan toe is, om helemaal op haarzelf te gaan bouwen en vertrouwen. Ze had de neiging om zichzelf vaak te “overrulen”, door sterke meningen en adviezen van anderen, maar daarvan trekt ze zich nu steeds meer terug.

Ze is wat minder gaan delen over haarzelf, zodat ze meer “privé” kon houden, waardoor niet zomaar iedereen inmenging kreeg in haar leven en hoe zij dat zou moeten leven!

De energie stroomt sinds een tijdje meer bij haar, waardoor ze meer goede moed voor haar toekomst is gaan krijgen. Ze zag het vaak somber in en veel van de Covid-energie drukte erg op haar. Ze was teveel bezig met anderen en het leed van de wereld, in plaats van met haarzelf, haar eigen vreugde en zelfliefde.

Ze leeft wat meer in haar eigen wereld nu, waardoor ze zich beter is gaan voelen! Hier heeft lange tijd een oordeel op gerust bij haar, dat ze “socialer” moest zijn, anderen meer moest “helpen”, maar ze is volwassener geworden voelt ze.

Klaar voor de volgende stap in haar leven.

Ze heeft nog wel moeite met het vragen van hulp en probeert nog veel alleen uit te vogelen. Ze oordeelt nog altijd best naar zichzelf dat ze sterk moet zijn en in staat moet zijn om dit zelf te kunnen, maar vergeet daarbij, dat juist andere mensen op haar pad worden gebracht om haar te steunen en helpen bij het vormgeven van haar missie. Ze hoeft het niet langer alleen te doen!

En daar gaat ze ook gebruik van maken.

Bij hen beide heeft er meer vergeving plaatsgevonden. Ze zijn meer verzacht richting zichzelf en staan zichzelf meer toe om gewoon te mogen rusten, om gewoon vreugde en vrede te mogen beleven!

Hij heeft nog wel wat meer last dan zij, om zich los te maken van zijn buitenwereld. Omdat zij wat sterker spiritueel ontwikkeld is, is het voor haar gemakkelijker om zich terug te trekken en “door de sluier heen te kijken”.

Hij is nog lerende hierin, waardoor hij soms blokkeert, doordat hij doorschiet in het materiële en zich teveel gaat hechten, terwijl het leven altijd veranderlijk is. Dingen en mensen komen en gaan, zoals dat nodig is voor de groei van de tweelingziel. We mogen datgene wat niet goed voor ons voelt daarom loslaten en meer uitnodigen van wat wél goed voelt voor ons.

Voor hen beide is het nu zover, dat zij stappen mogen gaan ondernemen op hun gevoel. Op dát wat goed voelt voor hen beide, ieder afzonderlijk van elkaar. Want wanneer dit gebeurt, groeien ze juist zonder dit zelfs te weten van elkaar, naar elkaar toe.

Voor de ene tweelingziel gebeurt dit nog in een sterk karmische omgeving, waardoor de spiegel groter is en er meer druk op ligt om in beweging te gaan raken op het hogere pad en voor de andere tweelingziel gebeurt dit op een ander level van heling, dat meer te maken heeft met de eigen innerlijke kind-wonden en het aankijken van het eigen trauma. Dit is over het algemeen een dieper proces, dan het slechts gebruiken van de spiegels uit onze buitenwereld.

Ook hij gaat nu die stap nemen, die zij al heeft gemaakt, om zijn aandacht naar binnen te gaan richten en de stappen te gaan nemen voor het creëren van het leven dat hij graag wil voor zichzelf.

Hij gaat luisteren naar de roep van zijn tweelingziel en zijn hart openen voor de romantische liefde in zijn leven. Alleen is er iets dat hem nog tegenhoudt. Hij kijkt nog net even wat teveel naar de buitenwereld en ziet daardoor niet goed in, hoe jullie samen kunnen gaan met elkaar.

Dit kan te maken hebben met dat hij, of jij, nog in een gezin zit. Of misschien heb je kinderen en hij niet, of hij heeft kinderen en wil hen niet zomaar met een “nieuwe vrouw” als “moeder” in aanraking brengen.

Het kan ook zijn dat jij heel ergens anders woont. Op een ander continent zelfs, in het buitenland, of helemaal aan de andere kant van Nederland, of zelfs in een andere woonplaats wat verder weg kan een bezwaar voor hem zijn dat hij oproept bij zichzelf.

De nieuwe maan zal hem als eerste zijn nieuwe begin geven voor hemzelf. Zodat de stem en de visie van zijn hart en tweelingziel kan groeien, doordat hij de stappen gaat nemen.

Dit nieuwe begin, zal hem steeds meer leiden naar zijn tweelingziel. Maar daarvoor dient hij toch wel eerst in overgave te raken aan dat wat hij voelt.

STAP 1: voelen

STAP 2: jezelf daaraan overgeven

STAP 3: actie ondernemen

STAP 4: manifestatie

STAP 5: loslaten

Een belangrijke manifestatie voor hen zal “tot vrucht” komen, waardoor zij zich meer zeker zullen gaan voelen om met elkaar samen vooruit te gaan bewegen.

Dit kan een manifestatie zijn voor jou, zoals een huis, of mogelijk voor hem, zodat hij beter in zijn vel komt te zitten en weet dat hij nu iets voor hemzelf heeft na misschien wel een pijnlijke periode van scheiding met zijn partner (en kinderen).

Een grote vorm van VERLICHTING zal voor hem plaatsvinden, waardoor hij het aandurft om vooruit te bewegen richting jou! Er valt een grote last van zijn schouders af, een last die hij mogelijk bewust, maar voor velen onbewust, met zich mee bleef dragen.

Er was een bepaalde zorg in zijn hoofd, welke zorg hij maar niet los kon laten. Deze zorgen weerhielden hem ervan om vooruit te bewegen richting jou. Het bleef op hem drukken, tot aan dit moment. Tot aan het moment, waarop jouw / jullie buitenwereld dusdanig is GESHIFT, dat hij het weer kan zíen. Hoe het tussen jullie zou kunnen gaan.

Wanneer hij een “veilige haven” voor hemzelf heeft gecreëerd, waar dit Beverseizoen ons bij helpt, kan hij naar voren komen vanuit stabiliteit in zichzelf. Hij is dan niet langer afhankelijk van jouw huis, jouw inkomen, jouw adviezen. Hij heeft het dan voor zichzelf goed voor elkaar. Iets dat simpelweg meer zekerheid en rust geeft, zoals de piramide van Maslow ons dat leert.

Dit is ook iets, waar hij al lange tijd mee bezig is in zijn hoofd, waardoor hij maar telkens niet de rust kon vinden om vooruit te bewegen. Het hield hem dusdanig bezig met zorgen, dat hij geen ruimte voelde voor vreugde en plezier!

Wanneer je financiële problemen hebt, is het logisch dat je het moeilijk vindt om “te genieten”, terwijl er weer een nieuwe rekening op de mat ligt en jij bij God niet weet hoe je die kan gaan betalen. Dan kun je wel tegen jezelf zeggen: "alles komt goed, alles komt goed", maar daar worden de geldproblemen niet minder van en je zorgen ook niet. I have been there, done that.

Zij juicht dit alleen maar toe, want hoe meer zelfstandig hij wordt, hoe minder hij op haar hoeft te “leunen” en in staat zal zijn om zijn eigen beslissingen te nemen. Dit geldt natuurlijk net zo goed andersom! Dit kan tweelingzielen zelfs van elkaar weghouden, omdat de ene de angst heeft om de ander te moeten “dragen”.

De verlichting kan zijn op het gebied van werk / wonen / bedrijf. Het kan dus ook zijn dat hij met zijn werk / bedrijf nu de stabiliteit verkrijgt waar hij al zolang op hoopte, zodat hij daardoor meer zeker raakt over zichzelf en met meer zelfvertrouwen naar voren kan treden!


dfb67e7167jpg

Hoe dan ook, zegt Aartsengel Michaël: “Je kunt het!”. Twijfel niet langer aan jezelf dat dít (onderdeel van) jouw pad is. Jouw pad, dat jou zal leiden naar het meeste geluk voor jouzelf, zodat je juist daardoor meer ruimte en energie overhoudt voor anderen!

“De manier om snel door lessen heen te gaan die je van uitdagingen moet leren, is door erin mee te gaan. Dan verandert je leven en hoef je niet steeds met dezelfde lessen te worstelen. Dan kun je door naar de volgende lessen, waar je meer plezier aan beleeft. Lessen hoeven niet altijd moeilijk te zijn, ze worden moeilijk voor hen die ze volledig willen negeren”.

-Opgestegen Meester Adama van de Grote Witte Broederschap

Je bent aangekomen bij het moment in je leven dat het leven je niet langer toestaat dat je de signalen van je tweelingziel negeert.

Go for it! You got this! Take the jump!

Vind jouw Spirit.

Aho,

Avalon Sjamaan


13e rite van de Munay-Ki “de rite van de baarmoeder”, Nieuwe Maan in Stier

Tijdens de nieuwe maan in Stier op 30 april, vindt er weer een 13e rite van de Munay-Ki plaats, een sjamanistische reis die je met een audio kunt volgen vanuit huis, om jou te begeleiden op jouw pad naar hereniging met jouw tweelingziel.

Er vindt op deze datum ook een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Deze eclips en de nieuwe maan, zijn hét recept voor jou, om een nieuwe start te maken van AARDING en de stappen te nemen om je leven vorm te gaan geven met je gevoel!

De inwijding die we daarvoor deze nieuwe maan zullen ontvangen, zal plaatsvinden in de tempel van de Violette Vlam in Telos, waar Opgestegen Meester Saint-Germaine ons zal inwijden met de Violette Vlam. In deze tempel staat de “ascensiestoel” waarin wij én onze tweelingziel zullen plaatsnemen, zodat wij kunnen worden ingewijd met de “violette vlam”.

Meester Saint-Germaine was hier op aarde als "Merlijn", de alchemist uit Avalon die aan het hof van Koning Arthur adviezen uitbracht gebaseerd op zijn voorspellingen.

Toen werkte Meester Saint-Germaine al met de Violette Vlam voor de kracht van alchemie: manifestatie van onze gedachten en verlangens in het leven zoals wij dat willen, op basis van de wet van de aantrekkingskracht.

De violette vlam helpt jou bij:

  • Het verenigen van het Goddelijke mannelijke (Divine Masculine) en het Goddelijke vrouwelijke (Divine Feminine), nu de violette vlam een combinatie is van de blauwe (kracht) en de roze straal (liefde en zachtheid);
  • TRANSMUTATIE, een alchemistische term, wat “het scheppen van positieve verandering” betekent, wat we met de violette vlam zullen gaan doorvoeren in ons leven;
  • Het transmuteren van enorme hoeveelheden karma of verkeerd gebruikte energie in dit leven en vorige incarnaties;
  • VERGEVING, vooral van onze tweelingziel welke karma we hebben voortgebracht vanuit vorige levens;
  • Vrijheid. Met het gebruik van de violette vlam activeren we onze Goddelijkheid en voelen we ons meer vrij om onze eigen keuzes te maken, vertrouwend op ons gevoel;
  • Het versterken van de SAMENWERKING met onze gidsen en de Opgestegen Meester Saint-Germaine.

De Violette Vlam kan vele omstandigheden in je leven beter maken, wanneer jij je daarvoor openstelt.

De sjamanistische reis ontvang je middels een audio in je mailbox, die je om 20:00 uur kunt aanzetten, zodat je tezamen met alle andere vrouwen kunt reizen en we gezamenlijk een krachtveld kunnen vormen voor het herenigen met onze tweelingziel.

De 13e rite van de Munay-Ki voor de nieuwe maan op 30 april bestel je hier.

Heb jij nog nooit deelgenomen aan een 13e rite? Dan kun je hier meer lezen en een gratis rite volgen, of waag de sprong en doe direct met deze nieuwe maan mee!

Mijn volledige aanbod voor tweelingzielen bekijk je hier.


TWEELINGZIELEN TAROT FACEBOOK-GROEP

Ben je al lid van de Tweelingzielen Tarot Facebook-groep? Vol met prachtige Divine Feminines (ladies only), die daar hun verhaal met elkaar delen?

Alsook vind je er dagelijks een Tarot reading voor de collectieve tweelingzielen-energie.

Lid worden van de groep kan hier.


MAANBRIEF

Iedere Volle & Nieuwe Maan verstuur ik een maanbrief met het tweelingzielen nieuws en Maangebed voor het versterken van de verbinding tussen jou en jouw tweelingziel in spirit.

Lid worden van de maanbrief kan hier.