De Akasha Kronieken

Ontdek je vorige levens met de Akasha Kronieken


Wat zijn de Akasha Kronieken?

De Akasha Kronieken kun je zien als een database met alle informatie over jouw Ziel. Ze bevatten de blauwdruk van jouw Ziel, wat betekent dat de Akasha Kronieken jou kunnen vertellen uit welke energie jij bestaat. Zo kreeg ik vanuit de Kronieken het antwoord dat ik een Meesterziel heb die in alle levens werkzaam is geweest als heler en in meerdere levens zelfs als Sjamaan.

De Kronieken bevatten ook jouw Zielscontracten en daarmee ook jouw karmische ontmoetingen met andere Zielen. Door de Kronieken te raadplegen kun jij er dus achterkomen waarom jij in dit leven bepaald gedrag vertoont. Waarom jij in dit leven steeds hetzelfde op je pad krijgt, zodat je jouw karmische contracten kunt doorbreken. Dat gebeurt namelijk wanneer jij het bewustzijn van het ''waarom'' ergens achter verkrijgt. Jij verkrijgt daarmee de macht en de kracht om verandering in jouw leven aan te brengen door het anders te doen en andere keuzes te maken.

De Akasha Kronieken bevatten ook alle informatie over jouw Zielsverleden, maar ook het heden én de toekomst. Let op: ik verschaf jou geen informatie over de toekomst, omdat ik niet wil dat jij daardoor beïnvloedt raakt. Daarnaast is het ook niet aan mij om te bepalen welke informatie jij krijgt vanuit de Kronieken. Dat doen de Heren van de Kronieken, die de informatie doorgeven aan jouw Meesters, Leraren en Dierbaren met wie ik voor jou contact leg door jouw Kronieken te openen.

De Heren van de Kronieken en jouw Meesters, Leraren en Dierbaren

De Heren van de Kronieken zijn werkzaam op Universeel niveau en niet per individuele Ziel. Je kunt hen dus zien als de beschermheren van de Kronieken. Zij handhaven de integriteit en beslissen welke informatie er wel en niet onthuld mag worden aan jou, welke informatie aan jouw Meesters, Leraren en Dierbaren wordt doorgegeven.

Jouw Meesters zijn al bij jou sinds de eerste incarnatie van jouw Ziel. Zij zijn verantwoordelijk voor jouw groei en de ontwikkeling van jouw Ziel. Zij dragen de verantwoordelijkheid om jou op jouw juiste pad te krijgen en jou daar te houden. In samenwerking met de Meesters heb jij jouw Zielenplan gemaakt. De Meesters doen vervolgens weer een beroep op de Leraren en jouw Dierbaren om jou te helpen bij jouw te leren lessen voor jouw bewustzijn.

Jouw Leraren verschijnen aan jou per les. Wanneer je eenmaal de les hebt geleerd en het bewustzijn van de leraar hebt geïntegreerd zal de leraar van jouw pad verdwijnen en verschijnt er weer een andere leraar aan jou voor de les die jij op dat moment mag, of wilt leren.

Je kunt meer dan één Leraar hebben, zo ontmoette ik tijdens een healing een tijd geleden de Here Jezus in mijn visioen en verscheen ook de wijze tovenaar en magiër Merlijn meerdere keren aan mij. Merlijn wordt geassocieerd met Koning Arthur's Camelot, Avalon en Glastonbury. Hij helpt mij als spirituele leraar mijn energetische krachten te versterken en gebruiken.

Deze leraren worden ook wel opgestegen Meesters genoemd. Zij zijn namelijk veelal zelf in menselijke vorm op de Aarde geweest en kunnen zich daarom goed in jou verplaatsen. Zij werken ook nauw samen met de Aarts Engelen en andere magische energie zoals de elfen, de feeën en de natuurwezens.

De Dierbaren zijn jouw overleden Dierbaren, jouw gidsen. Dit kunnen overleden Dierbaren zijn uit dit leven, maar ook uit vorige levens. Zo word ik begeleid door Kleine Adelaar, die mijn broertje was in één van mijn vorige levens.

De helende werking van de Kronieken

Door de Kronieken te raadplegen maak jij verbinding met de Spirit wereld. Ik ben jouw kanaal en treed als boodschapper op door jou de antwoorden door te geven, maar kanaliseer ook de helende energie voor jou die ik aan jou geef met de boodschap mee. Het is dus niet enkel het verkrijgen van informatie. Doordat er met de boodschap aan jou helende energie meekomt (Liefde / Spirit), vindt er voor jou Soul Retrieval plaats en versterkt daarmee jouw verbinding met Spirit.

Zodra ik de Kronieken voor jou open kan de energie bij jou al meer gaan stromen en kunnen emoties bij jou losraken en de ruimte krijgen zodat jij meer in alignment kunt raken met jouw Zielsleven, met jouw gevoel. Tijdens en na het lezen van de Kronieken vindt er verhoging van jouw bewustzijn plaats waardoor er meer Zielsgeheugen terugkeert en jij op jouw pad meer geheeld en ontwaakt raakt als Ziel.

Voor Marjolein kreeg ik door dat zij onder andere in een vorig leven een hardhandige verkrachting heeft meegemaakt.

''Gisteravond een wat emotionele avond gehad. Trigger was een scene van Grey's Anatomy waarin alle vrouwelijke medewerkers een haag maakten in een lange gang voor een vrouw die na een heftige verkrachting een operatie in moest. Om haar te steunen. En ondertussen een nummer over de liefde. Kwam allemaal wat harder aan. Met tranen weer vanalles voor mijzelf gewenst en andere dingen het Universum in geslingerd en daarna wat onrustig geslapen. Vond het vrij heftig allemaal om te horen, maar ook reuze boeiend en interessant!''

De heling die er plaatsvindt heeft op iedereen weer een andere werking.

Zo verkreeg ik voor Eveline de informatie dat zij in vorige levens veelvuldig is afgewezen in de Liefde waardoor zij nu in dit leven nog kampt met een blokkade op haar sacrale (2e) chakra. Vlak na de healing kwamen er 11 (!) kikkers op haar pad. Krachtdier kikker die haar de kracht bood van zuivering van haar emoties, welke vastzitten in haar tweede chakra, met het element water. Prachtig!

Akasha reading & healing 60 minuten € 99,99

Ik verkrijg toegang tot jouw Kronieken middels een gebed wat ik uitspreek, waarmee ik jouw Kronieken kan openen. Dit doe ik in meditatie en tijdens een Sjamanistisch ritueel dat ik uitvoer om goed in verbinding te kunnen staan met de Spirit wereld en jouw emoties, jouw zware energie, al tijdens de sessie te helpen zuiveren en afvoeren.

Ik stel tijdens die meditatie de vragen die jij vooraf aan mij hebt doorgegeven. Het verkrijgen van de antwoorden duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. De overige tijd gebruik ik om de antwoorden die ik heb doorgekregen met jou te delen in een voice message, die jij van mij ontvangt per WhatsApp.

Aanvragen en betalen via de webshop ''opening Akasha Kronieken (voor Tweelingzielen)''

Na jouw bestelling ontvang je per e-mail een bestand met daarin de instructies wat ik van jou nodig heb voor het openen van jouw Kronieken. Je kunt bij mij 5 vragen indienen.

Akasha reading & healing voor Tweelingzielen 60 minuten € 99,99

In de Akasha Kronieken is alle informatie vastgelegd over de vorige levens van jouw Ziel, alsook het heden en de toekomst. Je vindt er onder andere ook de blauwdruk van jouw Ziel in (met welke energie ben jij naar de Aarde gekomen) en jouw (karmische) zielscontracten. Meer informatie over de precieze werking van de Kronieken vind je op de pagina Akasha Kronieken.

In de Akasha Kronieken bevindt zich ook de informatie over de Zielscontracten met jouw Tweelingziel. Of jullie levens hebben samengeleefd, wat jullie gezamenlijke missie mogelijk was, en hoe jullie gekozen hebben om jullie beider Ziel te helpen evolueren: gezamenlijk of uit elkaar. Jouw Kronieken kunnen mij ook vertellen wat de belangrijkste les voor jou is om te leren in jouw Tweelingzielenreis.

Wil jij weten wie jouw Tweelingziel is? Ook die vraag kunnen de Kronieken voor jou beantwoorden. Ik heb dan wel van jou een naam / namen nodig.

Je kunt bij mij 5 vragen indienen. Zowel persoonlijk, als vragen gerelateerd aan jouw Tweelingziel. Dit kunnen alleen vragen zijn met jouzelf als uitgangspunt, want het zijn jouw Kronieken. Inhoudelijke vragen over het leven van jouw Tweelingziel kunnen dus niet worden beantwoord. (Deels) openlaten mag ook, dan verzoek ik aan jouw Meesters, Leraren en Dierbaren welke boodschap zij voor jou hebben.

Aanvragen en betalen via de webshop zoals hierboven.

Meer over Tweelingzielen lees jij hier.