De Akasha Kronieken

TOT EN MET SEPTEMBER 2020 ZIT IK MOMENTEEL VOL GEBOEKT EN NEEM IK GEEN NIEUWE SESSIES MEER AAN.

Wat zijn de Akasha Kronieken?

De Akasha Kronieken zijn een database met alle informatie over jouw Ziel. Ze bevatten de blauwdruk van jouw Ziel, wat betekent dat de Akasha Kronieken jou kunnen vertellen uit welke energie jij bestaat. Zo kreeg ik vanuit de Kronieken het antwoord dat ik een Meesterziel heb die in alle levens werkzaam is geweest als heler en in meerdere levens zelfs als Sjamaan.

De Kronieken bevatten ook jouw Zielscontracten en daarmee ook jouw karmische ontmoetingen met andere Zielen. Door de Kronieken te raadplegen kun jij er dus achterkomen waarom jij in dit leven bepaald gedrag vertoont. Waarom jij in dit leven steeds hetzelfde op je pad krijgt, zodat je jouw karmische contracten kunt doorbreken. Dat gebeurt namelijk wanneer jij het bewustzijn van het ''waarom'' ergens achter verkrijgt. Jij verkrijgt daarmee de macht en de kracht om verandering in jouw leven aan te brengen door het anders te doen en andere keuzes te maken.

De Akasha Kronieken bevatten ook alle informatie over jouw Zielsverleden, maar ook het heden én de toekomst. Let op: ik verschaf jou geen informatie over de toekomst, omdat ik niet wil dat jij daardoor beïnvloedt raakt. Daarnaast is het ook niet aan mij om te bepalen welke informatie jij krijgt vanuit de Kronieken. Dat doen de Heren van de Kronieken, die de informatie doorgeven aan jouw Meesters, Leraren en Dierbaren met wie ik voor jou contact leg door jouw Kronieken te openen.

De Heren van de Kronieken en jouw Meesters, Leraren en Dierbaren

De Heren van de Kronieken zijn werkzaam op Universeel niveau en niet per individuele Ziel. Je kunt hen dus zien als de beschermheren van de Kronieken. Zij handhaven de integriteit en beslissen welke informatie er wel en niet onthuld mag worden aan jou, welke informatie aan jouw Meesters, Leraren en Dierbaren wordt doorgegeven.

Jouw Meesters zijn al bij jou sinds de eerste incarnatie van jouw Ziel. Zij zijn verantwoordelijk voor jouw groei en de ontwikkeling van jouw Ziel. Zij dragen de verantwoordelijkheid om jou op jouw juiste pad te krijgen en jou daar te houden. In samenwerking met de Meesters heb jij jouw Zielenplan gemaakt. De Meesters doen vervolgens weer een beroep op de Leraren en jouw Dierbaren om jou te helpen bij jouw te leren lessen voor jouw bewustzijn.

Jouw Leraren verschijnen aan jou per les. Wanneer je eenmaal de les hebt geleerd en het bewustzijn van de leraar hebt geïntegreerd zal de leraar van jouw pad verdwijnen en verschijnt er weer een andere leraar aan jou voor de les die jij op dat moment mag, of wilt leren.

Je kunt meer dan één Leraar hebben, zo ontmoette ik tijdens een healing een tijd geleden de Here Jezus in mijn visioen en verscheen ook de wijze tovenaar en magiër Merlijn meerdere keren aan mij. Merlijn wordt geassocieerd met Koning Arthur's Camelot, Avalon en Glastonbury. Hij helpt mij als spirituele leraar mijn energetische krachten te versterken en gebruiken.

Deze leraren worden ook wel opgestegen Meesters genoemd. Zij zijn namelijk veelal zelf in menselijke vorm op de Aarde geweest en kunnen zich daarom goed in jou verplaatsen. Zij werken ook nauw samen met de Aarts Engelen en andere magische energie zoals de elfen, de feeën en de natuurwezens.

De Dierbaren zijn jouw overleden Dierbaren, jouw gidsen. Dit kunnen overleden Dierbaren zijn uit dit leven, maar ook uit vorige levens. Zo word ik begeleid door Kleine Adelaar, die mijn broertje was in één van mijn vorige levens.

De helende werking van de Kronieken

Door de Kronieken te raadplegen maak jij verbinding met de Spirit wereld. Ik ben jouw kanaal en treed als boodschapper op door jou de antwoorden door te geven, maar kanaliseer ook de helende energie voor jou die ik aan jou geef met de boodschap mee. Het is dus niet enkel het verkrijgen van informatie. Doordat er met de boodschap aan jou helende energie meekomt (Liefde / Spirit), vindt er voor jou Soul Retrieval plaats en versterkt daarmee jouw verbinding met Spirit.

Zodra ik de Kronieken voor jou open kan de energie bij jou al meer gaan stromen en kunnen emoties bij jou losraken en de ruimte krijgen zodat jij meer in alignment kunt raken met jouw Zielsleven, met jouw gevoel. Tijdens en na het lezen van de Kronieken vindt er verhoging van jouw bewustzijn plaats waardoor er meer Zielsgeheugen terugkeert en jij op jouw pad meer geheeld en ontwaakt raakt als Ziel.

De heling die er plaatsvindt heeft op iedereen weer een andere werking.

Meer over Tweelingzielen lees jij hier.