TWEELINGZIELEN Nieuwe Maan in Boogschutter + Eclips: "het liefdeszaadje tussen jullie gaat groeien"

Nieuwe Maan in Boogschutter, tezamen met een Algehele Zonsverduistering (Eclips)

4 december 2021: "het liefdeszaadje tussen jullie gaat groeien"

Lieve Divine Feminines, we zijn alweer aangekomen bij de LAATSTE Eclips van het eclipsseizoen. Godzijdank, want wat was dit seizoen pittig voor ons allemaal! We werden in dit 2021-jaar van transformatie flink geconfronteerd met oude pijnstukken, die we maar beter niet uit de weg konden gaan, want anders blijven ze terugkeren!

We mochten stilstaan en onze stukken aankijken dit Eclipsseizoen en vooral mochten we RICHTING gaan bepalen. We mogen dit 2021-jaar de sprong gaan wagen (die voor velen groot zal zijn!), om een einde te maken aan het langdradige vooruitgaan, zonder resultaat in zicht. We gaan ons hart volgen en dat doen we op MASSALE schaal, want alleen op die manier creëren we een krachtveld voor ons Pachamama en de mensheid om te helen en ontwaken. We verschuiven daarmee op grote schaal de energie naar een hogere energetische frequentie, zodat anderen ons kunnen volgen.

Ik weet dat het moeilijk is, om ineens je hart te gaan volgen, zonder te weten wat er van gaat komen. Ik nam meerdere keren zelf die sprong. Zegde mijn huur op na 8 jaar (in 2015), verkocht al mijn spullen en vertrok met mijn backpack naar Azië. Zonder baan, met amper bezittingen en enkel mijn spaargeld.

We staan nu weer voor eenzelfde kruispunt. Ga je ervoor? Of blijf je aarzelen?

Je bent hier gekomen voor grootsheid. Leef het leven zoals JIJ dat zou willen! Het is mogelijk, écht.

De afronding van het Eclipsseizoen komt nu dichterbij met de laatste Eclips van het Eclipsseizoen.


0671ccb788png

Tijdens de nieuwe maan op 4 december is de laatste eclips en daarmee het einde van het eclipsseizoen, maar dat betekent nog niet het einde van onze onzekerheid t.a.v. wat de winter ons zal gaan brengen. Er komt wel al een vernieuwde energie binnen. Een energie van vastbeslotenheid en vastberaden zijn, van welke keuze we willen maken voor onszelf en welke richting we op gaan bewegen: het pad van ons hart.

Jouw Divine Masculine staat al lange tijd op het punt om de sprong te wagen om naar zijn Divine Feminine te luisteren. Hij voelt namelijk al een hele tijd het verlangen om uit te reiken naar jou en volmondig "JA!" tegen jou te zeggen op jullie samenwerking. Er is iets dat je tegen hem gezegd hebt, of misschien wel meerdere dingen, wat bij hem in zijn hoofd is blijven hangen. Mogelijk heb je een beeld geschetst van jullie toekomst samen.

Maar er is iets wat hem tegenhoudt. Hij overdenkt nog van alles en weet eigenlijk niet goed wat nu de juiste keuze is voor hem. Hij zit tussen twee vuren in voelt hij. Hetgeen hij heeft opgebouwd nu en daartegenover het mooie, het pad van zijn hart, het nieuwe met jou.

Hij vindt het eng, om deze beslissing te moeten maken, omdat hij niet weet hoe dit zal gaan uitpakken. Dit overdenken houdt hem weg, bij het nemen van actie. Hij weet niet wat hij tegen je moet zeggen, hoe moet hij beginnen? Hij weet alleen dat de bal nu bij hem ligt..

Daarom helpt de Spirit wereld hem een handje (Aartsengel Michaël) door met deze Nieuwe Maan eclips, de verbinding met zijn Divine Feminine meer helder te maken. Hij gaat inzien hoe jij eigenlijk altijd loyaal aan hem bent gebleven, in tegenstelling tot allemaal anderen om hem heen. Maar ook gaat hij inzien, dat zijn droomleven toch eigenlijk wel bijzonder veel overeenkomt met jouw droomleven!

Er is iets dat op zijn pad zal komen, waardoor hij het zal weten. En misschien wel meerdere tekens en signalen, die hem het antwoord geven wat hij nodig heeft. De bevestiging dat wat hij al zolang voelt en denkt, inderdaad is wat voor hem bedoeld is.

Er gaat meer liefde en waardering komen in jullie connectie!

Hij is meer stil gaan staan tijdens het afgelopen eclipsseizoen om zich af te vragen wat nu wérkelijk is wat hij wil en welke richting hij op wil gaan. Meerdere dingen zijn er op zijn pad gekomen, tekens van buitenaf.. waardoor hij telkens weer in de war raakte. "Is dit het écht wel, hoe ik het voel?". Hij raakte de verbinding met zijn intuïtie steeds kwijt, omdat dit bedolven werd onder de "dagelijkse gang van zaken" en zijn ellenlange "to do-lijst".

Hij heeft ook veel gereflecteerd op hoe zijn leven is gegaan en het waarom ervan. Ook de momenten met jou, zijn voorbijgekomen in zijn gedachten.

Deze Nieuwe Maan met algehele zonsverduistering, gaat er RUIMTE komen voor JOU in zijn leven. Omdat hij er nu bewust voor kiest om die ruimte te maken!

Het liefdeszaadje wat deze nieuwe maan zal gaan ontstaan, zal deze maancyclus bij hem gaan groeien. Hij voelt steeds sterker het verlangen, naar een waardevolle en gelijkwaardige relatie met een vaste partner. Een gezonde relatie, iemand met wie hij passies kan delen.

Bij wie hij rust vindt en stabiliteit, iemand die hem respecteert. Met wie hij lief en leed kan delen.

Dit speelt al tijden bij hem. Hij is zolang zoekende geweest naar iets als dit, maar zag jou eigenlijk al die tijd "over het hoofd". Wat natuurlijk te maken had met zijn angsten voor volwaardige liefde. Deze angst is al meer losgekomen met dit eclipsseizoen en jaren van innerlijk werk wat hij verricht heeft (helemaal de laatste maanden waren intens!).

Hij gaat zichzelf eindelijk toestaan om actie te mogen ondernemen op deze volwaardige liefdesrelatie. Richting en met jou!

De Volle maan op 19 december zal hem verlichting gaan brengen, zoals dit altijd plaatsvindt met deze maanfase. Verlichting ontstaat, wanneer wij ergens actie op gaan ondernemen. De Volle Maan zal de zet geven om actie te ondernemen op het hernieuwde gevoel van liefde, wat hij voor jou is gaan voelen. Het is zijn innerlijk weten dat spreekt. Zijn diepe innerlijke weten, waar hij nu eindelijk naar gaat luisteren, om het pad van zijn hart te kunnen bewandelen.

Dit is dezelfde week, waarin ook het sneeuwgansseizoen begint op 22 december, de omslag naar de winter plaatsvindt op 21 december met de winterzonnewende en de officiële afsluiting van het eclipsseizoen (na de 2 weken nafase)! De week van de 20e gaat dus ronduit magisch worden en komt ineens alles samen, omdat de energie daarvoor gereed is en voldoende is opgebouwd (dit doen we met het medicijnwiel-jaarprogramma gezamenlijk).

Voor sommige tweelingzielenparen, zal er in deze week een aanbod binnen kunnen komen van hun Divine Masculine, rondom "een tuin". Het kan ook zijn, dat jij al lange tijd wilt verhuizen naar een groenere plek met een tuin en wacht op bericht daarvan of op "zicht" daarvan, zodat je een doel hebt om je op te richten!

Het kan zichtbaar worden voor jou, in deze week, waar jij naartoe zal gaan verhuizen, of een woning die jij zal gaan betrekken. Heb geduld en don’t settle! Als er in de tussentijd iets op je pad komt, wat niet fijn voelt voor je, wacht dan! De energie is nog aan het opbouwen!

En zo ook bij jouw Divine Masculine, die op het punt staat om actie te ondernemen richting jou. Misschien wil hij jou helpen met het vormgeven van je tuin. Of wil hij met je praten over zijn ideeën voor een gezamenlijke tuin, of heeft hij dé gouden tip voor jou, om naar jouw nieuwe plek te kunnen gaan verhuizen mét prachtige tuin daarbij!

Hoe dan ook, iets met een tuin ;-) en de Divine Masculine die jou daarbij gaat en wil helpen! Misschien een ECO groenten- en fruittuin project??!

Vanaf het einde van het eclipsseizoen, zullen we weer vooruitgaan en kan ons nieuwe hoofdstuk daadwerkelijk gaan beginnen!

MAAR LET OP!! Er gaat nog een GROOT towermoment komen voor hem!! Sommige tweelingzielen bewandelen namelijk een pad, dat niet in overeenstemming is met het pad van hun hart zoals zij dit met hun Meesters hebben afgesproken voor hun incarnatie. Omdat vele tweelingzielen niet luisteren naar hun gevoel, dit negeren bijvoorbeeld (al dan niet onbewust), waardoor zij in scheiding blijven, zorgt Spirit voor DIVINE INTERVENTION.

Dat betekent dat bepaalde projecten INEENS geen doorgang meer kunnen vinden voor hem (of voor jou). Dat bepaalde mensen ineens willen stoppen met het samenwerken met jou (of je huurbaas de huur opzegt met je, zoals bij mij ;-)). ALLES kan gaan verschuiven, wanneer de eclipsen hun werk doen. Of jouw tweelingziel daar nu aan mee wil werken of niet. HET ZAL GEBEUREN wanneer dit nodig is voor het grotere geheel!

Zo herinner ik me een moment, dat mijn tweelingziel in Spanje was, bij een zoveelste nieuwe vriendin, waar hij wilde deelnemen aan een opleiding tot Acro yoga docent. Ik dacht alleen maar: "oh neee.." dit zit helemaal niet in je hogere plan! Op welke gedachte hij (onbewust) antwoord gaf met: "maar ik heb mijn pols verzwikt.. dus ik kan niet meedoen". "Oh", zei ik. "Ik geloof dat Spirit je een boodschap wil meegeven dat dit niet je pad is ;-)".

Vertrouw er dus op dat de ander terugkeert, ook zonder jouw inmenging in zijn of haar leven. Geloof in jullie verbinding!

Jezus en Maria bewandelden hetzelfde pad als wij allemaal. Door in overgave te gaan aan hun Hogere Zelf, raakten zij in eenheid met elkaar als tweelingzielen. Van binnen en van buiten.

Het Goddelijke geluk bracht hen bij elkaar. Zo hebben zij elkaar ontmoet en zo zijn zij gegroeid samen, in een harmonieuze relatie. Met vooraf, vele levens vooraf, veel innerlijk werk, zodat de (h)erkenning in hun laatste leven samen, sneller kon plaatsvinden en zij ook op het fysieke vlak in hereniging met elkaar konden raken.

Of jouw tweelingziel jou gaat (h)erkennen, heeft dus geheel te maken met hoeveel innerlijk werk jullie beide al hebben verricht, tot aan dit leven en ook in dit leven. Wat jullie niveau van bewustzijn is. Wanneer je blijft klagen dat de ander jou niet erkent, zend je daarmee een lage energetische frequentie uit, die jouw tweelingziel van jou in afscheiding houdt. Ga dan eerst eens kijken, welk deel van jouzelf jij binnenin jouzelf niet erkent!

De winterperiode is de periode van eenheid, maar ook van scheiding. Vele tweelingzielen ontmoeten elkaar in de winterperiode (januari 2018 ontmoette ik de mijne hier op het eiland), omdat in de winterperiode het nieuwe ontstaat.

Wat kan zijn voor jullie beide, samen, maar ook eerst voor jou alleen. Zo ben ik meerdere winters doorgegaan, zonder echt fysiek contact met mijn tweelingziel, maar ontstond wel altijd voor mijzelf het nieuwe. Ik raakte namelijk dieper in verbinding met mijn eigen innerlijke wijsheid. Met “de Sjamaan in mij”.

“De Sjamaan in mij” die ontwaakt, betekent niet zozeer dat dit gebeurt omdat mijn zielsmissie dat van een Sjamaan is. Wij hebben namelijk allemaal een Sjamaan in ons.

Het archetype van “de Sjamaan”, staat gelijk op het medicijnwiel aan de wind van het Noorden. De plek van de nieuwe maan en de winterperiode in de natuur, die zich ieder seizoen en iedere maancyclus herhaalt.

Wanneer wij “de Sjamaan in ons” ontwaken, activeren we daarmee het archetype van “de oude wijze vrouw” in ons. Wij hebben een jong meisje in ons (wind van het Oosten), een moeder in ons (wind van het Zuiden), een tovenares/magiër in ons die chemie kan creëren en manifesteren (wind van het Westen) en een Sjamaan, een oude wijze vrouw, in ons.

De Sjamaan wéét dat iets zo is zoals het is. De Sjamaan vóelt dat iets zo is zoals het is. De Sjamaan gaat uit van de eigen binnenwereld en daarmee de éigen innerlijke wijsheid. De buitenwereld (en jouw tweelingziel, maar ook jouw baas!) kan nog zoveel zeggen, of (niet) laten zien, woorden kunnen zoveel anders vertellen, maar de Sjamaan wéét hoe het werkelijk in elkaar zit. Die leest en voelt de energie aan.

Deze kracht bezitten wij allemaal als tweelingzielen en die kunnen wij ontwikkelen, door de Sjamaan in ons te helpen ontwaken. Dat doen we ieder jaar met het medicijnwiel-jaarprogramma (vanaf de lente). Wanneer de Sjamaan in jou ontwaakt, ook wel “de Hekate” genoemd in de heksenwereld, ga jij jouw eigen pad bewandelen: het pad van jouw tweelingziel.

Het betekent dat jij gaat leren varen en vertrouwen op jouw eigen innerlijke wijsheid. Op de signalen van jóuw lichaam, van jóuw gevoel, van wat jij voelt, hoort en ziet dat waarheid is. Zodat jij je ware pad gaat bewandelen en daardoor in eenheid kunt raken met jouzelf en daarmee met jouw tweelingziel, waar alle baarmoeder-inwijdingen (13e rite van de Munay-Ki) en zegeningen op gericht zijn, tijdens de nieuwe en volle manen.

Meer lezen over het medicijnwiel-jaarprogramma kan hier.

Het Eclipsseizoen is het einde van een lang zwaar jaar van heling. 2021 was voor ons allemaal uitdagend met Corona en alle zware energie die daarmee gemoeid ging. De maatschappij raakte in oproer, Pachamama werd opgeschoond en deed dat op onorthodoxe wijze.

Vele tweelingzielen zijn daardoor ONLINE gaan werken (daar richt het Vind jouw Spirit-programma zich ook geheel op). Omdat zij online veel meer mensen kunnen bereiken allereerst, maar ook veel meer vrijheid voor zichzelf kunnen creëren. Ook als Sjamaan kun jij online werken (zoals ik dat doe), want energie is overal! Je moet het alleen leren lezen en herkennen, waarvoor ik bij de Sjamaan in jou ontwaakt en met het VJS-programma, jou zelfs opleid tot Q'ero Sjamaan, zodat jij jouw eigen ceremonies leert uitvoeren en de INCA-inwijdingen kunt gaan doorgeven!

De nieuwe aarde richt zich op ONLINE werken. Zodat we daaromheen een leven voor onszelf kunnen creëren van rust, stabiliteit, weinig prikkels en fijne mensen en situaties. Corona gaat niet weg, wat vele tweelingzielen nu ook gaan inzien. Alsook dat zij (wij) steeds gevoeliger worden voor energie. En we het nodig hebben om ons vaker te kunnen terugtrekken en dat kan simpelweg niet met een drukke baan, op kantoor, met allemaal mensen.

We gaan onszelf meer willen geven wat we nodig hebben (waar het gehele Waterman-tijdperk op is gericht).

Dus welke sprong mag jij wagen na dit eclipsseizoen?

Vind jouw Spirit!

Liefs & Aho,

Avalon Sjamaan


INSTAGRAM & YOUTUBE

Volg je mijn Dagboekverhalen al op Instagram? Dat kan hier.

De pagina van de Vind jouw Spirit-Academie met liefdesbrieven en updates van jouw Divine Masculine, volg je hier.

Op YOUTUBE vind je me hier.


TWEELINGZIELEN TAROT FACEBOOK-GROEP

Ben je al lid van de Tweelingzielen Tarot Facebook-groep? Vol met prachtige Divine Feminines (ladies only), die daar hun verhaal met elkaar delen?

Alsook vind je er dagelijks een Tarot reading voor de collectieve tweelingzielen-energie.

Lid worden van de groep kan hier.


MAANBRIEF

Iedere Volle & Nieuwe Maan verstuur ik een maanbrief met het tweelingzielen nieuws.www.vindjouwspiritacademie.nl/tweelingzielen

Lid worden van de maanbrief kan hier.

Of ga direct naar de website van de VIND JOUW SPIRIT-ACADEMIE om de programma’s voor tweelingzielen te bekijken: https://www.vindjouwspiritacademie.nl/tweelingzielen