Krachtdier Vos

1aa91e34f2jpg

KRACHTDIER VOS

Vos brengt jou de boodschap dat jij door jouzelf te camoufleren,
stilletjes onopgemerkt in de rondte kunt sluipen en zo de wereld om jou heen leert te observeren.
Niet alleen het gedrag van andere mensen,
maar vooral jouw eigen gedachten, overtuigingen, verlangens en wensen.

Door wat er in jouw binnenwereld omgaat te leren observeren,
kun jij richting jouw buitenwereld keuzes maken waar jij wel en niet op doet reageren.
Waar jij jouw energie aan wilt weggeven,
want let op (!) alles waar jij aandacht aan geeft zal jouw energie aan blijven kleven.

Wanneer jij jouw energie niet met regelmaat naar jouzelf terughaalt en naar binnen keert,
zorgt dat ervoor dat jij weinig van Spirit leert.
Over wie jij werkelijk bent, jouw Ware Hogere Zelf en jouw echte leven,
die antwoorden vind jij niet in de buitenwereld, die kan alleen Spirit jou geven.

Het volgende gebed kun jij gebruiken om Spirit te bevragen,
jou te helpen toegang te verkrijgen tot jouw onbewuste lagen.
Daarbinnen zul jij net als Vos jouw gedachten en gedrag leren observeren.
Onthoud, lieve Ziel, daarbinnen begint jouw tij met keren.

“Lieve Spirit,
Kun jij mij antwoord geven,
op wat mij te doen staat in dit leven?
Ik wil zo graag een hoger doel dienen,
en daarmee mijn gele verdienen.
Ik wil graag actief met mijn Licht werken,
help mij mijn Licht te vinden en versterken.
Ik wil zo graag Liefde en Licht uitstralen,
help mij om het beste uit mijzelf naar boven te halen.
Lieve Spirit, geef mij tekens en signalen.
Welke richting mag ik opgaan,
om weer in verbinding met mijzelf te komen staan?”.

Liefs,
Avalon