De maand november voor tweelingzielen “kracht en transformatie”

DE MAAND NOVEMBER VOOR TWEELINGZIELEN

“Eigen kracht: transformatie, vernieuwing en doorvoeren van plannen”

De maand november brengt ons een geheel andere energie dan de maand oktober. Waar oktober ons nog veel pijnstukken bracht om te zien en door te werken, met Mercurius in retrograde in schorpioen én Mars in retrograde (de planeet van de strijdvoering), brengt november een veel zachtere energie van compassie en vriendelijkheid naar onszelf en daarmee ook naar onze buitenwereld.

November bestaat uit het getal 11, wat een meestergetal is voor de activatie van de lichtwerkers, de engelen, de tweelingzielen, die in een mensen lichaam terug zijn gekomen om de mensheid te helpen verlichten en de energetische frequentie van moeder aarde te verhogen.

Alle tweelingzielen zijn namelijk lichtwerkers en teruggekomen om weer in eenheid, in harmonie, in “ayni” (goede relatie) met zichzelf te raken, zodat dit zich in de buitenwereld ook zo zal manifesteren. Zo binnen, zo buiten. Zo beneden, zo boven. We zijn hier gekomen om de hemel naar de aarde te brengen.

Onze tweelingziel is onze spiegel voor het in harmonie raken met onze Hogere Zelf. Harmonie betekent het “samenwerken” van de Condor en de Adelaar, de feminine en masculine-energie binnenin onszelf. Ook wel onze intuïtie en onze ratio. Harmonie betekent “de weg van ons hart bewandelen”, wat weer open zal raken wanneer de man en vrouw in ons weer samen zullen vliegen.

In onze westerse wereld zijn we de verbinding met onze intuïtie kwijtgeraakt. We zijn gaan dragen. We zijn het zelf gaan bedenken hoe we ons leven moeten leiden en inrichten, maar er ís al een hoger plan. Voordat we opnieuw incarneerden, hebben we al met onze Meesters, Leraren en Overleden Dierbaren, afspraken gemaakt die zijn neergelegd in zielscontracten. Waaronder ook met onze tweelingziel. We hoeven ons daar dus alleen maar aan over te geven door te gaan luisteren naar onze intuïtie, waardoor we onze vrouwelijke energie weer de ruimte geven om er te mogen zijn, die de man in ons weer zal activeren om te durven en te doen zoals we dat voelen. Dit activeert in onze buitenwereld “onze masculine”, onze tweelingziel om óók de stap te nemen het hart te volgen, welke paden weer naar elkaar toe leiden.

DE ENERGIE VAN NOVEMBER

Met de maand november bevinden we ons “in het midden” van het herfstseizoen op het medicijnwiel. Het herfst seizoen is het seizoen waarin de man en vrouw IN ons weer gaan samenwerken met elkaar. Stapje voor stapje. Ze komen met elkaar in een rustiger vaarwater, wat zich spiegelt in onze buitenwereld.

Waar de zomer nog een periode was van actie ondernemen en veel doen, is de herfst het seizoen van loslaten op het wiel en van hart opening.

Iedere herfst verandert daarom onze buitenwereld mee met onze binnenwereld. Want dat gebeurt pas, wanneer er meer hart opening is en daarmee doorbreking van onze familiekarma op een diepere laag.  

Gedurende een jaar kunnen we bewust werken met het medicijnwiel en op die manier ons bewustzijn versneld versterken. Door bewust mee te helen met de energie, met de natuur, brengen we alle drie de kracht centra waar wij uit bestaan energetisch (hoofd, hart en buik), in lijn met elkaar. Wij zíjn immers DE NATUUR. Wij zíjn namelijk Spirit.  

Door bewust met de windrichtingen van het medicijnwiel mee te wandelen en te helen, staan we stil op de momenten dat dit nodig is voor reflectie en laten we los op de juiste momenten, we ontvangen de inzichten op de juiste momenten en ondernemen actie op de juiste momenten. De man en vrouw in ons gaan met elkaar samenwerken, waardoor we ons energieveld (ons bewustzijn) versneld zullen versterken en onze frequentie versneld zullen verhogen.  

We doorbreken daarmee VERSNELD onze karmische contracten, waaronder het contract met onze tweelingziel. Zodat al deze contracten ofwel kunnen worden losgelaten wanneer dat bedoeld is, ofwel zich om zullen zetten in onvoorwaardelijke liefde en harmonie.

November geeft ons meer doorbraken in dat wij de collectieve last uit handen mogen geven aan de spirit wereld (10 of wands tarot), de dimensie waar wij óók in leven, tegelijkertijd met deze aardse dimensie. Dat betekent dat we in november meer zullen gaan samenwerken IN SPIRIT, IN ENERGIE, met onze tweelingziel en andere spirits, waardoor wij ons energieveld versterken en onze buitenwereld zal meeveranderen met onze hogere energetische frequentie mee.

Zo kun je bijvoorbeeld nu in een woning wonen, waarvan je eigenlijk voelt dat je die “ontgroeid” bent. Dat voel je goed, want dan is je energieveld versterkt door je innerlijke helingwerk en daarmee je buitenwereld eraan toe om met jouw nieuwe energetische frequentie mee te veranderen.

Op deze manieren MANIFESTEREN we ALLES. Dat betekent dat iets niet eerder in onze buitenwereld zal verschijnen – zoals het bedoeld is – dan wanneer wij daar energetisch klaar voor zijn. Ook wel: wanneer het de juiste frequentie raakt, trek je het als een magneet naar je toe. Waaronder jouw tweelingziel.

Maar dat zal dus niet eerder gebeuren, dan wanneer JOUW EIGEN ENERGIEVELD daaraan toe is.

Zo voel ik al een hele tijd dat de “volgende stap” in mijn helingsproces zal zijn, dat ik geheel terug zal keren naar de natuur en daarom in een bus zal gaan wonen. De natuur heeft een hoge energetische frequentie, waarvoor ik eerst mijn stukken moest helen om mijn frequentie daarmee te matchen. Alsook met de juiste bus die ik op mijn pad zal aantrekken. Mijn tweelingziel zal niet eerder terugkeren naar het eiland, dan wanneer híj zijn eigen stukken doorlopen heeft en hij zíjn energetische frequentie matcht met die van het eiland. Welke frequentie hoger is dan de frequentie in een stad met allemaal drukte om ons heen.

Je manifesteert dus niet conform je hogere plan eerder dan dat jouw energieveld, jouw spirit, daaraan toe is.  

Op dit moment – van schrijven van dit artikel – voel ik sterk dat de collectieve energie er nog niet geheel klaar voor is om in OVERGAVE te gaan. De herfst is de periode van SAMENKOMST van de tweelingzielen in een rustiger vaarwater. Dat betekent dat jouw tweelingziel, jouw Masculine, aan jou in overgave zal gaan, aan zijn feminine en toewijding zal willen gaan geven aan het samenwerken met jou. Ook op het gebied van de liefde ;-)

Dit is de spiegel van het in overgave gaan aan zijn (haar) éigen feminine energie. Dat betekent het loslaten van oordelen naar zichzelf, het tonen van compassie, het vriendelijk zijn: HET VERHOGEN VAN ZIJN (HAAR) EIGEN ENERGETISCHE FREQUENTIE. Dit verhogen is hart opening. Het is het doorbreken van het ego, het verzachten van het ego. We zijn daar met het collectief nu flinke stappen in aan het nemen, maar nog niet geheel zover om écht los te laten en onszelf aan de spirit wereld over te geven. Zodat ons droomleven hier op aarde zich kan manifesteren.

LET OP: iedereen gaat op een ander niveau van heling in overgave. Vorig jaar ging ik MEER in overgave, maar zeker nog niet GEHEEL in overgave aan mijn hogere plan. Ik bleef nog veel zelf bedenken en manifesteren vanuit mijn éigen ideeën, vanuit een lagere energetische frequentie. Of jij dus wat jij wenst zult manifesteren (waaronder een harmonieuze relatie met jouw tweelingziel én samenwerken met elkaar als dat voor jou bedoeld is), hangt af van waar jij op dit moment op het medicijnwiel bent in je / jullie helingsproces (karmische contracten).

Ik was er daarom toen nog niet aan toe om direct in een bus te gaan wonen. Mijn energieveld was daarvoor nog niet sterk genoeg. Ik was er wél aan toe om de volgende stap te nemen in mijn helingsproces en een deel van mijn dromen te manifesteren. Namelijk het emigreren naar een warm eiland waar ik kan surfen en buiten kan leven én een hondje kon adopteren uit het asiel.  

In de lente van 2019 had ik zelf niet gedacht dat dit zou gaan gebeuren. Ik dacht dat ik naar Sri Lanka zou gaan om te gaan backpacken. Maar diep van binnen was dat niet wat ik nodig had. Het was niet het plan van mijn ziel. Daar kwam ik toen (nog) niet goed bij, waardoor na vele tower momenten ik de controle meer losliet zodat spirit door mij heen kon spreken en daarmee mij doorgaf dat ik terug naar Fuerteventura mocht gaan keren.  

Binnen 5 dagen had ik via een oproep op facebook een eigen appartement geregeld, mét zoutwater zwembad in het complex. Dit kwam naar míj toe. Eenmaal op Fuerteventura ontmoette ik binnen 2 dagen in het asiel al mijn lieve hondje Guapa. Ik volgde mijn gevoel door naar het asiel te gaan op het juiste moment en daar kwam zij naar míj toe. Ik heb dus nergens naar hoeven zoeken! Ik moest alleen flink leren om los te laten, zodat ik openstond om te ontvangen! Ik weet dat het ook zo zal gaan met de bus, mijn 2e hond én mijn tweelingziel. Ik voel al zolang dat alles zich gelijktijdig zal gaan manifesteren. Let´s wait and see!

Waar het collectief is met de energie voel ik door jullie gevoelens op te pikken, maar ook door naar mijn eigen gevoel te luisteren. Ook mijn angsten. Ik lees ook jullie gedachten en ook die van mijn tweelingziel. Ik meet het ook af aan wat er gebeurt in de buitenwereld en met de tweelingzielen paren om mij heen, ook hier op het eiland. Op die manier kan ik precies “lezen” wat er in de energie gebeurt, achter de woorden die gesproken worden.  

Dit is de kracht van de Sjamaan, die door de buitenwereld heenkijken. Dit is het samenkomen van de spirit wereld én de aardse dimensie, op hetzelfde moment. Dit is ook het zijn van "Death walker", een kanaal voor de spirit wereld om heling te brengen aan moeder aarde en de mensheid.

Deze krachten kun jij binnenin jouzelf ontwaken! Het is namelijk het samenwerken van de man en vrouw in jou die dit activeert binnenin jou. Het is jouw Sjamanistische dood en wedergeboorte. Wij zijn állemaal verbonden aan het collectief, aan spirit. Wij kunnen állemaal communiceren met de spirit wereld die via ons gevoel tot ons spreekt. We kunnen allemaal gedachten leren lezen! Onder andere door met de Tarot te gaan werken kunnen wij dit versterken.

De Sjamaan in jou help ik te ontwaken met de 2 tweelingzielen programma´s.

VIND JOUW SPIRIT-PROGRAMMA

Het Vind jouw Spirit programma zal jou helpen met het VERSNELD manifesteren van je eigen bedrijf als Sjamanistisch heler. Je leert met dit programma je eigen Inca ceremonies uit te voeren om de voorouders te eren, verkrijgt zakelijke informatie over het opzetten en manifesteren van je bedrijf én ontvangt van mij de 3 belangrijkste Inca inwijdingen om jouw Godinnen-energie te activeren, jouw Feminine-energie. Doordat deze energie zich in jou zal versterken, de energie van licht, liefde en compassie, verhoogt jouw energetische frequentie en raak jij (meer) in lijn met de natuur, waardoor jouw buitenwereld daarin mee zal veranderen. Na het programma ben jij bevoegd om zelf de Inca inwijdingen door te geven met jouw ceremonies.

Je ontvangt de Nusta Karpay, Munay-Ki en de Qoto Kuna inwijdingen, alle drie Inca inwijdingen die jou verbinden met heilige energie uit Peru.  

Het Vind jouw Spirit-programma heeft vanaf april tot oktober een prachtige groep aan Divine Feminines mogen helpen ontwaken. Het programma vond plaats in een meer persoonlijke vorm met persoonlijke begeleiding, waaruit een aantal prachtige bedrijven zijn voortgekomen! Het komende programma zal in een andere vorm zijn, met een e-learning programma. Dat betekent dat de kosten daarom ook geheel anders zullen zijn. Alle info lees je spoedig op www.vindjouwspiritacademie.nl.  

MEDICIJNWIEL-JAARPROGRAMMA

Het andere programma is het medicijnwiel-jaarprogramma, waarmee ik jou opleid als "death walker". Tijdens dit programma leer je alles over het medicijnwiel, wat de astrologie is van de Indianen en versterk ik aan de hand van de 4 windrichtingen van het medicijnwiel alle archetypen binnenin jou die jouw Godinnen-energie zullen activeren. Meer over de archetypen lees je (binnenkort) op de nieuwe website.

Het zijn van death walker is onderdeel van de missie van de Sjamaan. Het is het openen van ons kanaal voor de verbinding met de spirit wereld. Voor de communicatie met onze overleden dierbaren, onze totemdieren en onze gidsen, zodat zij ons op ons pad kunnen begeleiden bij het manifesteren van ons hogere plan hier op aarde.

Tijdens dit programma leer je samenwerken met je totemdieren en ontvang je onder andere iedere Nieuwe Maan van mij de Inca inwijding: de 13e rite van de Munay-Ki (de rite van de baarmoeder), zoals ik deze nu ook geef tijdens de Live Womb rite, Masterclass & Q&A die iedere nieuwe maan plaatsvindt via ZOOM.

De Inca Sjamanen vanuit de spirit wereld, geven 13 nieuwe manen deze belangrijke inwijding via mij door om de masculine en feminine-energie in ons te activeren, zodat ons hart zich zal openen en we als reader aan de slag kunnen gaan én healer (niet per se als Sjamaan). Maar ook door een diepere laag in onszelf aan te raken en ons hart te helen, zodat we daarmee in onze buitenwereld een harmonieuze relatie met onze tweelingziel zullen manifesteren én zullen gaan samenwerken met de ander aan onze gezamenlijke zielsmissie.

Tijdens iedere nieuwe en volle maan vindt er een Live Womb healing en Masterclass plaats, welke bij het programma zijn inbegrepen. De Zoom-uitzendingen zullen worden opgenomen en kunnen later worden nagekeken indien je er niet Live bij kunt zijn. Je kunt dan alleen geen vragen meer stellen over het onderwerp van de Masterclass.

Alsook ontvang je van mij op iedere 1e van de maand een maandoverzicht zoals deze, waarin ik alle belangrijke data van de maand bespreek en jou begeleiding geef hoe je het beste met de energie om kunt gaan, met een uitgebreide Tarot legging waarin ik de karmische contracten – hoever zijn we in het contract met onze tweelingziel – zal bespreken én wat de stand van zaken is m.b.t de communicatie. Je hebt bij deze legging (in de besloten facebook-groep) de mogelijkheid om je vragen aan mij te stellen over de collectieve energie en jouw persoonlijke reis.

Op deze manier breng ik jou meer in harmonie met wie je bent. De planeten en maanstanden hebben namelijk altijd invloed op ons. Ik versterk jouw bewustzijn van jouw tweelingzielenreis en breng focus bij jou aan, zodat je versneld zult manifesteren!

Gedurende een medicijnwiel-cyclus van een jaar, begeleid ik jou in jouw sjamanistische dood en wedergeboorte, zodat jij een jaar later als een geheel nieuw mens in het leven zult staan en toe bent aan de volgende stap op jouw regenboogpad. We planten samen de zaden voor jouw hogere pad, geven ze tijdens de Masterclasses en womb healings samen water (openen van jouw chakra systeem / kanaal), brengen ze tot bloei in de zomerperiode en doorbreken onze familiekarma een diepere laag in de herfst periode op het wiel.

Je leert op deze manier over alle seizoenen op het wiel en hoe je zélf kunt werken met de windrichtingen en totemdieren en de maanstanden.  

Je verkrijgt daarnaast ook nog eens iedere maand een audio-reis, inclusief geboorte-profiel, om je met het totemdier en de maan van die maand te verbinden.

Je kunt aan één programma meedoen, maar natuurlijk ook aan beide tegelijk. Wat je water geeft dat groeit, dus zorg er in ieder geval voor dat je FOCUS hebt op dat wat je wilt laten groeien.

Meer info en aanmelden kan spoedig.

DE BELANGRIJKE DATA VAN DE MAAND NOVEMBER

De maand november is voor ons een “deur opener”. Waar we in oktober nog veel aan het “wachten” waren, omdat de energie nog niet gereed was (moeder aarde had haar energetische frequentie nog niet voldoende verhoogd na de tegenslag van het Covid-19 virus), is onze buitenwereld er nu in november aan toe om mee te veranderen met onze geheelde binnenwereld.

LET OP: wanneer jij jouw innerlijk helingswerk hebt verricht! Indien jij voornamelijk “slapende” bent gebleven en oude patronen bent blijven herhalen, gebeurt er in jouw buitenwereld vrij weinig. “Wanneer je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”.

November is een maand met een meester trilling, getal 11, wat betekent dat het deze maand aan ONS is om de actie te ondernemen ter uitvoering van onze plannen.

Zo heeft de vind jouw spirit academie website een hele tijd stil gelegen, omdat de energie er nog niet aan toe was om in actie te komen. Dat is ze nu wel in november. Dit betekent dat jouw tweelingziel OOK in actie zal komen wanneer jij dat doet (meegaat in wat de energie van jou vraagt, waaronder jezelf uitspreken zodat je lage vibratie emoties kunt loslaten en jouw frequentie kan verhogen!).  

Het jaar 2020 komt bijna tot een einde, wat betekent dat we dit jaar met het getal “4” van het “landen in ons lichaam van onze ziel”, het landen hier op aarde, over zullen gaan naar 2021 met het getal “5”. Welk getal de trilling draagt van GROOTSE VERANDERINGEN, op welk vlak dan ook!

November is ook de maand van HET BEGIN VAN HET ECLIPSSEIZOEN. Eclipsen (verduisteringen van de Zon of Maan) zorgen altijd voor “een grote schoonmaak” in ons energieveld. Ze zetten ons aan tot FLINKE sprongen om ons karma te doorbreken.

BELANGRIJKE DATA

1 november: Keltisch nieuwjaar

Het Keltisch nieuwe jaar startte in de avond op 31 oktober, tijdens de Volle blauwe Maan, de tweede volle maan van oktober. Deze dag was het Halloween, ook wel Samhain genoemd, waarop we de voorouders mochten eren.

Tijdens deze Volle Maan en Samhain, heeft er een grote doorbraak plaatsgevonden in het loslaten van de controle over ons regenboogpad hier op aarde. Dit loslaten (wat ook het thema van de Masterclass en Womb blessing was tijdens de Live Zoom) was nodig om ruimte te maken voor ons hogere plan. Voor een hogere frequentie van energie.  

Met dit keltisch nieuwjaar begint daarom een geheel nieuwe cyclus op het medicijnwiel. Het keltisch nieuwjaar kondigt stiekem al de winterperiode aan in de natuur, welk seizoen wij pas beginnen op 21 december met onze westerse kalender.  

De winterperiode (bij ons officieel de herfst) is het seizoen van manifestatie. We hebben de oogst binnengehaald en zijn er nu klaar voor om weer te rusten. We wéten en voelen nu sterker, wat er de komende winter voor ons op “de hogere planning” staat.

2 november: Uranus staat het dichtstbij de aarde het gehele jaar
Uranus brengt verandering, verrassingen (loslaten) en flexibiliteit. Dat betekent dat we niet altijd hoeven te weten wat er gebeurt voordat het gebeurt.

Er zit nog zoveel verstopt in ons baarmoedergebied, waardoor we zelf niet kunnen bedenken wat onze volgende stap moet zijn. Het is namelijk eerst afwachten totdat wat er nog verborgen ligt in de collectieve energie, naar het licht zal komen. Samhain is daarvoor het keerpunt geweest. We gaan nu naar meer donker buiten, wat betekent meer licht van binnen!

Doordat we zelf nog veel niet kunnen zien (ook niet tav onze tweelingziel en ons gezamenlijke plan), kunnen we alleen maar LOSLATEN. Wanneer we loslaten, staan we namelijk open om te ontvangen.  

We mogen onze eigen “planning” (in ons hoofd) loslaten. Wie weet wat er op de goddelijke planning nog staat!!  

3 & 4 november: Mercurius gaat weer direct

Alles waarin we gedurende de retrograde zijn “tegengehouden”, kan nu weer vooruit gaan. Dat betekent dat plannen die jij mogelijk had al een tijdje, nu eindelijk tot uitvoering kunnen komen deze maand november.

Wacht nog wel even met alles uit te voeren, totdat Mercurius helemaal direct weer loopt en de energie het toestaat om weer te gaan “bewegen”.

Ook onuitgesproken stukken zoals het uiten van je gevoelens, of andere berichten die je al een tijdje in je hoofd hebt om te versturen, kunnen nu “eruit”.

Het loslaten van deze woorden en gedachten zal zorgen voor weer een grote shift in energie. Je staat jezelf daarmee namelijk toe om er te mogen zijn. Je verhoogt je energetische frequentie. Je laat je oordeel naar jezelf los door jezelf uit te spreken. Geheel wat Mercurius in retrograde de afgelopen periode voor ons onder de loep heeft gelegd.

Je bent nu sterker en meer verbonden met je center.  

Tijdens iedere “verschuiving” van planeten, kun je door de war worden geschud en geheel je verbinding met jezelf kwijtraken. Helemaal wanneer je ook (over)gevoelig bent voor de Maan-energie. Hoofdpijn kan opkomen. Je kunt je even helemaal SHIT voelen.

Tijdens deze momenten kun je daarom het beste PAS OP DE PLAATS nemen en de energie voor jezelf goed AARDEN. Buiten een lange wandeling maken, yoga beoefenen, zwemmen in de buitenlucht. Door veel water te drinken en je lichaam te bewegen houd je de frequentie van je energieveld hoog en kan de energie verschuiving door jou heen komen.

6 november: kosmische kite

Tijdens iedere kosmische kite krijgen we een geheel overzicht van waar we naartoe gaan. We overzien het grotere geheel beter, de kracht van Adelaar, de masculine “analytische” energie.

Wat ons ook onrustig kan maken, want we “zien” ten slotte waar we naartoe gaan, maar we zijn er nog niet.

Spreek jezelf op deze dag dus veelvuldig toe met affirmaties als: “ik heb geduld en wacht op de juiste timing” en “ik ben de stappen aan het nemen, ik heb geen haast”. “Ik heb geen haast” kun je best in de molen gooien om de gehele dag door te herhalen tegen jezelf! Kijk in de spiegel en spreek jezelf toe. Het geeft je meer zelfvertrouwen en stabiliteit. Je weet het. Je ziet het. Het is enkel nu wachten op het juiste moment dat de energie weer zal gaan bewegen.

Drink veel water en mediteer.

8 november: halverwege herfst equinox (22 september) en winter solstice (21 december)
We zijn op 8 november in het midden van het seizoen, op weg naar de winter solstice: de verandering naar het winter seizoen. Op 21 december bewegen Jupiter en Saturnus naar het sterrenbeeld Waterman, wat een hele grote shift teweeg zal gaan brengen in het tweelingzielen collectief. De voorbereiding daarvan kunnen we nu al voelen in dit eclips seizoen.

Het is een “check-in punt” voor ons allen om te reflecteren en te mediteren hoe we de winter in willen gaan en wat we in het herfst seizoen op het medicijnwiel nog willen loslaten, met behulp van totemdier Jaguar (Otorongo), die ons helpt bij onze hartheling en opening en familie karmische doorbraken, op een zachte manier!  

11 november (11): TWIN FLAME AWAKENING

Op 11 november wordt er niet voor niets tijdens Sint Maarten gezongen: “11 november is de dag, dat mijn lichtje branden mag”. Dit is namelijk wat deze krachtige energetische datum in het tweelingzielen collectief teweeg zal brengen: een massaal ontwaken van tweelingzielen.

Wat betekent dit?  

De afgelopen maanden, al dan niet jaren, hebben we als Divine Feminines gewerkt aan onze hart opening. Voor degenen die hier intensief werk in hebben verricht, door een volledige toewijding te geven aan hun innerlijke werk, betekent het dat hun Masculine er klaar voor zal zijn om zijn (haar) hart ook te gaan openen en daarmee het pad van het hart te gaan volgen.

De collectieve energie is er nu gereed voor, zodat de eerste harmonieuze samenkomsten kunnen gaan plaatsvinden tussen de tweelingzielen.
Hoe meer tweelingzielen samenkomen, hoe meer het domino effect zich versterkt en andere paren zullen volgen. De energie van een tweelingzielenpaar dat samen in harmonie is, brengt dat teweeg voor de anderen. Het brengt de energie van hoop met zich mee. Het zien van mogelijkheden. Het zien en voelen van liefde in de puurste vorm van openheid en compassie naar elkaar. Harmonie betekent het ervaren van eenheid met alles en iedereen, vanuit het open hart. Wanneer deze staat van “zijn” wordt bereikt, zullen de tweelingzielen niet meer uit elkaar gaan. Zij raken in eenheid met zichzelf en met elkaar (dat betekent overigens niet dat je perfect moet zijn en alles “goed” moet doen!).

Deze datum beweegt die tweelingzielen paren die klaar zijn voor harmonie, daarom richting elkaar, om met elkaar te gaan samenwerken én met elkaar een romantische relatie te beginnen. Dan wel de mogelijkheden daarvan te gaan verkennen, want de winter is de periode van het planten van de zaden, waaronder de zaden van de gezamenlijke missie.

Want dat is wat hart opening betekent, het betekent het toelaten van de romantische en onvoorwaardelijke liefde van het Hogere Zelf. Het betekent harmonie tussen alle 3 de krachtcentra in ons energetisch veld (hoofd, buik en opening hart). Het samenvliegen van de adelaar en de condor (ratio en intuïtie, masculine en feminine). Het samenvoegen van alle drie de dimensies: de Ukhu Pacha (onderwereld wat ons onderbewustzijn is), de Kay Pacha (middenwereld, deze aardse dimensie) en de Hanaq Pacha (bovenwereld, ons bovenbewustzijn / hogere plan). Wanneer onder en boven samenkomen, ofwel: het verstand (hoofd) met het gevoel (buik) gaat samenwerken opent het hart zich en manifesteren we ons hogere plan hier op aarde (middenwereld).

Dat betekent dat deze paren DIT JAAR nog aan hun gezamenlijke zielsmissie zullen beginnen, waarvan de winter de aanvang is en de eerste zaden voor hun gezamenlijke hogere plan door spirit bij hen worden geplant. Dit kan gebeuren door beeldmateriaal, maar ook door helder horen en boodschappen van hun gidsen. Boodschappen die vrienden en familieleden tegen hen uitspreken. Spirit brengt berichten via allerlei verschillende kanalen.  

Wanneer jij dus in jouw dromen-pakket hebt om met jouw tweelingziel een retreat of boerderij of een camp te beginnen, zullen daarvoor in de winterperiode de eerste zaden worden geplant om dit in 2021 of 2022 ten uitvoer te kunnen brengen (wanneer de gezamenlijke zaden voldoende tijd en ruimte hebben gekregen om te groeien en bloeien!).  

Je ontmoet je tweelingziel daarom altijd in de buitenwereld op bepaalde momenten, zodat deze momenten zullen zorgen voor het planten van zaden en het groeien en bloeien van deze zaden met de seizoenen van het Inca-medicijnwiel mee.

2021 zal vervolgens bestaan aan het bouwen van jullie gezamenlijke zielsmissie, waarin eerst groei zal plaatsvinden (lente) om vervolgens in de zomer te kunnen bloeien (actie periode), zodat het zich in de herfst voor jullie kan gaan manifesteren. Zo gebruiken we ieder jaar het medicijnwiel om zaden te planten, de juiste zaden water te geven voor groei zodat bloei plaats kan vinden in de zomer en in de herfst de oogst weer kan worden binnengehaald.

Dat betekent dat Spirit bij jou de zaden kan planten van het schrijven van een boek in de winter van 2020, waar jij bepaalde intuïtieve stappen voor neemt gedurende die medicijnwiel cyclus, maar wat zich pas een cyclus erna of daarna manifesteert voor jou, omdat de zaden eerst voldoende moeten groeien en bloeien. Wanneer je de juiste timing af wacht (waarover je met de spirit wereld kunt communiceren en wat je kunt voelen), is de energie voldoende gereed om helemaal zoals bedoeld in één keer een VOLLE oogst binnen te halen.  

Wil je een boek verkopen, heb je bijvoorbeeld eerst een klanten bestand nodig wat je dient op te bouwen! (Leer je allemaal met het Vind jouw Spirit-programma).  

LET OP: de herfstperiode is GEEN moment voor NIEUWE projecten. Het is de periode waarin projecten waarvan de zaden in de winter er voorafgaand zijn geplant, tot oogst komen. Laat enige verwachting dus los van “nieuwe” dingen die je recent hebt bedacht. Dit zijn geen projecten die tot oogst kunnen komen in deze jaar cyclus, omdat ze eerst voldoende ruimte en tijd nodig hebben voor bewatering en daarmee groei en bloei! Je plantjes kun je ook niet opjagen om te groeien ;-) Daar zullen ze eerder van doodgaan van de stress!  

Op deze dag is het belangrijk dat je de tijd en ruimte neemt om je met spirit te verbinden. Voer een ceremonie uit (of doe mee aan de gratis Womb healing en Masterclass op 11 november (11) aanmelden onderaan).

13 november: vrijdag de 13e “de dag van de Godin”

Op deze datum komt er een stroom aan intuïtieve energie naar de aarde om jouw Godinnenkracht te activeren. Een flow van feminine-energie om jouw creatieve flow te activeren. Vanuit je buikgebied zal er op deze dag meer informatie “tevoorschijn” kunnen komen (aan het licht), wanneer je de tijd neemt om stil te staan en bijvoorbeeld Sjamanistisch ademwerk te beoefenen.  

Want “nieuwe geboorte” waarvoor wij de zaden planten tijdens de winter en iedere nieuwe maan, kan pas plaatsvinden, wanneer wij daarvoor de ruimte maken in ons energieveld en daarmee in onze buitenwereld. Wanneer we maar blijven dragen en onszelf onder blijven dompelen in een lagere energetische frequentie door onze patronen te blijven herhalen (angst om los te laten), ontstaat er geen ruimte voor ons nieuwe project. Voor nieuwe energie met meer kracht en meer licht.  

Voor de activatie van onze éigen Godinnenkracht. Want die Godin in ons bestaat al! Wij hebben haar al in ons! We maken er alleen geen verbinding mee, wanneer we door blijven gaan met het dragen van zwaarte (hucha).

13 & 14 november: Mars direct

De retrograde van Mars was een bijzondere dit jaar, want Mars gaat maar eens in de twee jaar in retrograde.

Mars is de planeet van de strijd en de oorlogvoering, wat betekent dat we gedurende deze retrograde die duurde vanaf begin september afgeremd werden om stil te staan bij onze impulsiviteit. Bij ons “innerlijke vuur”, wat voor velen van ons ook woede en frustratie betekent, wat we nog al die tijd vanuit oude wonden opgekropt bij ons droegen (dragen).

De retrograde periode van Mars heeft ons een flinke spiegel gegeven in onze uitlaatklep en ons “reactieve” vermogen. In de strijd die we voeren met onze Hogere Zelf, met de hogere frequentie van de onvoorwaardelijke liefde, door niet (goed) te luisteren naar onze intuïtie en ons gevoel (de weg van ons hart).

Wanneer jij naar jouw buitenwereld kijkt, kun je zien in welke mate je de strijd binnenin jezelf gaande houdt tussen de man en de vrouw in jou (denken en gevoel). En daarmee ook de “strijd” / scheiding tussen jou en jouw tweelingziel in de buitenwereld.

Mars stelt ons de volgende vragen:

Hoe laten we opgekropte emoties los?
Waar zijn we geneigd direct op te “reageren”? In plaats van dat we eerst de tijd nemen om te observeren en dán pas te reageren.
In welke situaties handelen we impulsief?
Denken we voldoende na voordat we handelen?
Naar wie hebben we nog woede en frustratie?

Lúisteren we naar onszelf? Naar die diepe stem van binnen? Naar het diepe gevoel dat we voelen?

Mars in retrograde, helemaal tezamen met Mercurius in retrograde zorgt voor discussies en uitbarstingen tussen partners en geliefden, maar ook richting je kinderen, je collega´s. Het kon (kan) je zomaar even allemaal flink frustreren waardoor je er flink op los reageert.

Daarom is een geschikte uitlaatklep en afkoeling belangrijk, zodat je dit niet hoeft te doen richting je geliefden.

Deze twee dagen kun je veel verlichting ervaren. Er zal een grote shift plaatsvinden wanneer Mars weer direct gaat. “De strijdbijl wordt begraven”.

Dat betekent dat de interne strijd die jij al die tijd hebt gevoerd met jezelf, je Hogere Zelf, rond deze datum minder, dan wel voorbij kan zijn. Je zult voelen dat je weer ruimte hebt om vooruit te gaan en dat je jezelf toestaat om hogere frequentie energie te mogen ontvangen.

Voor ieder tweelingzielenpaar kan dit weer anders uitpakken.  

FAMILIEKARMISCHE CONTRACTEN CHECK-IN  

Jouw tweelingziel kan zijn karmische relatie beëindigen rondom deze periode. Simpelweg omdat de ander klaar is met de eeuwige strijd met zijn/haar partner.

Het kan ook betekenen dat jouw eigen relatie overgaat en jij voor jezelf kiest: jouw Hogere Zelf, en dus stopt om je geluk nog langer te zoeken in een relatie die je geen voldoening meer geeft. Je bent dan energetisch voldoende gegroeid om het nu “alleen” te gaan doen.

LET OP: dit is een valkuil bij vele tweelingzielen. Wat er namelijk veelvuldig gebeurt is dat in plaats van dat de tweelingzielen op zoek gaan naar zichzelf, vervallen in de karmische verbinding met elkaar. Dat betekent dat ze in hun nieuwe relatie met elkaar, hun karmische patronen van hechting aan elkaar voortzetten. Wat zowel voor henzelf, als jou, maar ook moeder aarde schadelijk is. Deze relatie zal namelijk bestaan uit oud karma, uit lage energetische frequentie en daarmee strijd.

Voorbeelden hiervan zijn:

Wachten totdat de ander jou iets terugstuurt;

Steeds je hoop richten op een ontmoeting met de ander en daarom vragen bij de ander;

De hele dag door appjes over en weer sturen;

Wachten op bevestiging van de ander dat de ander voor jou kiest;

Al (of veel van) je keuzes “toetsen” / bespreken bij de ander (zoeken van goedkeuring);

De social media van de ander regelmatig checken;

De ander blokkeren, of geblokkeerd zijn en bij een de-blokkade direct weer van alles verwachten van de ander en er “in” willen springen;

Jezelf blijven geven door middel van seks;

Jezelf op welke manier dan ook afhankelijk van de ander opstellen.

Deze voorbeelden laten zien hoe er nog een afhankelijkheidscontructie aanwezig is tussen jou en jouw tweelingziel, waarmee het niet mogelijk is om binnenin jouzelf het “vader en moederschap” te bereiken. Een goede moeder biedt liefde, compassie, vriendelijkheid en zelfzorg en een goede vader biedt ondersteuning, dienstbaarheid en bescherming aan de moeder.

Jij kunt voor jouzelf nagaan in hoeverre jij je eigen vader en moeder bent (familie karma). Ben jij je eigen goede moeder? Zorg je voor jezelf door middel van goede voeding, voldoende rust, compassie en vriendelijkheid naar jezelf? Of bevind jij je in een “harde” en “veroordelende” energie naar jezelf.

Ben jij je eigen vader? Bewaak jij je eigen energetische grenzen? Beweeg je voldoende (in actie komen) zodat de energie goed kan stromen? Bescherm jij jezelf tegen negatieve energie? Ben je goed verbonden met je center (je buikgebied?).  

De scheiding tussen tweelingzielen in de buitenwereld is nodig om EERST in harmonie met jezelf te raken. Jouw eigen vader en moeder-zijn.  

Je kunt ervoor kiezen om toch door te gaan met de ander, waarmee je jouw karmische patroon herhaalt en het daarmee langer zal duren voordat de ander het hart naar jou zal openen vanuit harmonie. Omdat je jouw frequentie blijft verlagen naar die van de ander. Je houdt jezelf daarmee (onbewust) “klein”. Jullie blijven elkaar namelijk als het ware “voeden” in de oude wonden van hechting en angst om alleen te zijn.

LEER DUS EERST OM ALLEEN TE ZIJN!

En niet alleen maar om alleen te zijn, maar bovenal om niet afhankelijk te zijn van of de ander jou een berichtje stuurt, van of de ander jou wel belt, of jullie elkaar wel kunnen zien. Waarom de ander niet met jou wil afspreken..

Jouw zorgen / gedachten hierover zenden een lage energetische frequentie uit die schadelijk is voor moeder aarde en jouw tweelingziel en jullie juist in scheiding houden. En dat is toch niet wat je wilt?

Voor de tweelingzielen paren die daar deze cyclus aan toe zijn, zal de strijd tussen hen volledig worden opgelost (de misverstanden in communicatie). Zij gaan zich naar elkaar in openheid uitspreken vanuit het hart, waardoor heling van de keel chakra kan plaatsvinden en volledige harmonie in de buitenwereld.  

Laat de ander los, zodat je de ander de ruimte geeft om terug te keren vanuit de EIGEN wil, vanuit het HART, vanuit het GEVOEL en niet omdat jij daarom vraagt of jouw gedachten daar telkens naar uitgaan (de ander pikt deze gedachten op en gaat daardoor weg bij de eigen behoefte / het eigen gevoel om bijvoorbeeld juist graag alleen te willen zijn, om jou te pleasen).

Andere paren kunnen wel bemerken dat het met hun tweelingziel gemoedelijker gaat. Mogelijk worden facebook-blokkades weer opgeheven, of blokkades op whatsapp.

Je hoeft daarop niet direct te reageren. Laat het maar zoals het is en laat de ander die jou gedeblokkeerd heeft, maar het initiatief nemen.  

Mars direct zorgt er voor dat je weer vooruit kunt met positieve moed, ook op het gebied van jouw eigen zielsmissie! Er kunnen vanaf dit moment ook weer grote investeringen worden gedaan!

15 november: SUPER nieuwe maan in schorpioen

De laatste Super nieuwe maan van de reeks van drie hebben we in de maand november in het sterrenbeeld schorpioen staan.

De eerste Super nieuwe maan was in september, wat ons een kick-start heeft gegeven van een SUPER nieuw begin voor onszelf. Van het geheel anders doen dit jaar en onszelf alle ruimte geven om er te mogen zijn. Daarmee bedoelend onze ziel, onze passies, onze hartenwensen.

Het pad van het Sjamanisme is het pad van het hart. Door onszelf weer te verbinden met de natuur, leren we onszelf dieper begrijpen en kunnen we daardoor gehoor geven aan wat we binnenin ons horen spreken. Dat betekent voor sommigen een verhuizing, voor anderen reizen, voor weer anderen werken met dieren en ga zo maar door. Een missie als heler.  

De Indianen noemen de weg van het hart het “regenboogpad”. Het hart openen we namelijk wanneer we al onze chakra´s openen, helen en versterken. De regenboog heeft alle kleuren van onze chakra´s. Hoe meer het hart zich opent, hoe beter we kunnen voelen wat we willen in ons leven en we in verbinding zijn met spirit. Hoe meer het hart zich opent (Munay-Ki), hoe meer we ernaar luisteren en ons leven willen veranderen in een leven wat we leuk vinden, waar we van houden en van genieten.

Schorpioen is een emotioneel sterrenbeeld, alleen toont Schorpioen deze emoties vaak niet. Schorpioen staat zichzelf vaak niet toe om te mogen voelen.  

Willen we het pad van ons hart kunnen volgen is vóelen wat we willen, waar we naar verlangen, natuurlijk het allerbelangrijkste. Ons leven kunnen we niet uitdenken en plannen. We kunnen alleen maar voelen en ervaren en ons gevoel onze motivatie laten zijn om de juiste stappen te nemen om het leven van onze dromen te gaan leiden: de weg van het hart.

Voor mijn tweelingziel is die weg om terug te keren naar het eiland Fuerteventura. Dit voelt hij al heel lang. Hij zei me laatst ook dat hij weet dat dit zijn thuis is. Zijn crossroad deze herfst is nu dus of hij ervoor kiest om langer in Frankrijk te blijven, waarmee hij zichzelf “klein” houdt. In Frankrijk kan hij namelijk zijn zielsmissie niet leven omdat zijn lessen daar nu geleerd zijn en de energetische frequentie daar anders is dan hier op het eiland.  

Hij heeft de afgelopen maanden voldoende heling verricht om deze herfst zijn buitenwereld mee te laten veranderen met zijn binnenwereld: de wereld van zijn gevoel. Hij moet nu alleen nog de sprong gaan wagen om naar zijn gevoel te gaan luisteren: de energie van de maand november! Het is dus nu enkel een kwestie van tijd.

De herfst is de periode waarin we ons hart openen. We doorbreken daarmee familiekarma en staan onszelf toe om onze buitenwereld mee te laten veranderen, om de sprong te wagen.  

LET OP: wanneer we onszelf overgeven aan het medicijnwiel en daarmee de stroom van het leven: de Goddelijke wil.

Deze SUPER Nieuwe Maan zal de cyclus zijn waarin we de sprong gaan wagen.

De Nieuwe maan begint altijd met het zaadje, met “het idee”, het inzicht dat spirit bij ons ingeeft. Onze “eureka!” momenten. Dat zaadje krijgt water in de week tot aan de wassende maan. We doen onderzoek naar onze mogelijkheden voortbouwend op het inzicht dat we binnen hebben gekregen. De energie bouwt zich op en groeit. Gaia ademt in. Dat betekent dat ons energieveld ook versterkt, want wij ademen in met Gaia (wanneer jij bewust meeleeft met Grootmoeder Maan).  

De Volle Maan van 30 november is een maan die samenvalt met de eerste eclips van het eclips seizoen. Het is dé maan om de sprong te wagen ons nieuwe begin in, waar de afgelopen 3 manen inzichten en groei in is geweest. Meer over deze maan lees je verderop.  

Tijdens de afnemende maan een week later, laten we vervolgens los. Dat betekent dat wanneer er nog verhuizingen gaan plaatsvinden deze herfst, dit tijdens deze afnemende maan en nieuwe maan (14 december) kan gaan gebeuren. We laten daarmee ons oude leven los en maken ruimte voor nieuwe energie. Dat betekent een nieuwe omgeving om ons heen, die de huidige kracht van ons energieveld versterkt, in plaats van verzwakt.

Zo voel jij mogelijk al een gehele tijd dat je groener wilt gaan wonen, meer de natuur in, of zoals ikzelf in een bus middenin de natuur aan de oceaan.

Dat heeft alles te maken met de versterkte kracht / vibratie van jouw energieveld. Je hebt dus een krachtigere omgeving nodig om jezelf te kunnen zijn. Vertrouw erop dat wanneer jij luistert naar je intuïtie, naar je gevoel en de stappen neemt door jezelf bijvoorbeeld naar bepaalde plekken te begeven of jezelf uit te spreken naar anderen, spirit ervoor zorgt dat jij op het juiste moment op de juiste plek bent om te kunnen ontvangen en manifesteren!

Op 15 november tijdens de Super nieuwe maan vindt er ook weer een Womb rite, Masterclass en Q&A plaats, live via ZOOM. Dit is de één na laatste sjamanistische reis die “los” te volgen zal zijn. Per 1 december vangt het medicijnwiel-jaarprogamma aan, waar de healings bij zullen zijn inbegrepen.

Iedere Nieuwe maan versterk ik binnenin jou het archetype van “de oude wijze vrouw”. Jouw eigen innerlijke wijsheid en daarmee de stem van jóuw hart. Bij de Inca heet deze womb rite: de 13e rite van de Munay-Ki. Gedurende 13 nieuwe manen gaan we met het medicijnwiel-jaarprogramma jouw hart openen zodat jij volgend jaar herfst (meer) in harmonie raakt met jouw droomleven, waaronder een harmonieuze relatie met jouw tweelingziel.

In onze westerse wereld hebben we nog veel de neiging om naar de mening van anderen te luisteren en af te gaan op dit advies, in plaats van dat we luisteren naar onze eigen innerlijke wijsheid. En wat wíj willen. Naar óns gevoel. Iedere 13e rite (baarmoeder inwijding), versterkt daarom bij jou jouw éigen Godinnenkracht. Je feminine energie. De energie van helder zien en voelen wat jíj wilt en het volgen van je hart. Pas wanneer jouw feminine (jouw hart) er helemaal mag zijn, kan de masculine (in jou) ontwaken.

Je aanmelden voor dit event kan helemaal onderaan.

16 november: de voorbereiding van de start van het ECLIPS SEIZOEN

Eind november start het eclips seizoen, waarvan we altijd 2 weken voorbereiding hebben in de energie. Dit eclips seizoen borduurt voort op het seizoen in 2002, toen de maan, zon en de aarde in lijn stonden.

Eclipsen helpen ons om een hele grote schoonmaak plaats te laten vinden. Het is hét moment waarop we DE SPRONG zullen gaan wagen, waarin we onszelf hebben tegengehouden of in hebben vertraagd.

Dat kan tussen de tweelingzielen betekenen dat er in december meet-ups zullen gaan plaatsvinden, wat jullie al voor een lange(re) tijd proberen te plannen samen, maar steeds geen doorgang vindt.

Voor andere paren betekent dit een sprong in het gaan samenwerken met elkaar en weer voor andere paren kan het zelfs betekenen dat zij gaan samen- wonen én werken met elkaar en hun gezamenlijke zielsmissie zullen gaan starten.

LET OP: of dit voor jou zo zal plaatsvinden, is iets dat JIJ van binnen bij jouzelf moet gaan aanvoelen. Is dit jouw wil voor dit moment? Zo zie ik het vaak gebeuren (alsook spreek ik uit ervaring) dat we het neerleggen bij de ander wat er gaat gebeuren in ons leven. Dat we helemaal jubelen wanneer de ander weer contact met ons opneemt en we eindelijk elkaar weer zullen zien. We geven daarmee onze eigen kracht uit handen aan de ander en vragen niet aan onszelf wat het is dat WIJ nodig hebben.

Het kan dus heel goed zijn, dat jij voelt dat jij het nodig hebt om alleen te zijn, omdat je de drang voelt om te gaan reizen, of in de natuur te gaan wonen, of een yoga-opleiding wilt gaan volgen, alleen. Dat is dan op dat moment de weg van jóuw hart.

Geef je kracht niet uit handen enkel en alleen omdat de ander terugkeert. Ga dus EERST na bij jouzelf of dit is wat JIJ wilt. Niet ieder paar is namelijk al klaar voor harmonie en dat kun jij zelf voelen. Wanneer je nog rondjes draait in je eigen karmische cyclus, richt je energie dan niet op een ander maar op JEZELF.

De gehele les van de tweelingziel is om de angst los te laten dat de ander bij een afwijzing niet zou terugkeren. We kunnen niet anders dan een ander afwijzen, zolang we onszelf blijven afwijzen en nog niet door en door kennen en liefhebben. Zorg er dus voor dat jij EERST goed voor jezelf kunt zorgen, voordat je een nieuwe afhankelijkheidsstructuur met je tweelingziel creëert en daarmee je familiekarmische patroon herhaalt. Of het nu je tweelingziel is of niet, dat maakt voor herhaling van je karma niets uit.  

MAAK VERBINDING: VIND JOUW SPIRIT.

Het eclips seizoen beweegt ook waar niet bewogen wil worden door de ander. De energie zal duwen, ook wanneer jouw tweelingziel (en jijzelf!) niet de sprong gaan wagen. Vertrouw en laat los, weet dat je gedragen wordt.

Niet alleen op het gebied van jouw tweelingziel zul je jouw wensen kunnen manifesteren, maar ook ten aanzien van jouw andere wensen en dromen.  

Wat ligt er zo diep binnenin jou nog verborgen? Heb je daarin de afgelopen tijd de stappen genomen? In wat je zo sterk voelt en éigenlijk wilt?  

Zo ja, dan is deze herfst het moment dat jouw buitenwereld eraan toe is om mee te gaan veranderen en jouw wensen te manifesteren. WIJ bewegen de energie. Dat betekent wanneer wij zelf geen actie ondernemen (ik zoek niks uit, ik wil al heel lang iets organiseren maar ik maak geen event aan.. enz.) er ook niks verandert in onze buitenwereld!

17 & 18 november: meteoren regen

Bewustzijn van de tweelingzielen versterkt zich. De sluier met de spirit wereld verdunt zich op deze datum. Zorg er dus voor dat je veel buiten bent op deze dag, zodat je daarmee je kanaal goed opent en inzichten kunt ontvangen van spirit door je te verbinden met alle natuur elementen (vuur: zon, water, lucht en aarde).

Deze dagen zijn voor introspectie, wat betekent: naar binnen keren. Het is net na de nieuwe maan, wat betekent dat de energie van de Super nieuwe maan nog doorwerkt en in opbouw is. Tot aan de wassende maan, keren we ons naar binnen en houden we ons bezig met onszelf en wat er voor inzichten willen binnenkomen van onze gidsen, om de actie te kunnen ondernemen die van ons nodig is met de komende volle maan op 30 november.  

Misschien is het nodig voor jou om onderzoek te doen, of om jezelf naar bepaalde plekken te begeven waar het zaadje meer kan groeien voor jouw manifestaties.

19 november: krachtige energie komt binnen “draag je eigen verantwoordelijkheid”

Let op eventuele projecties richting je buitenwereld, waarvan de verantwoordelijkheid bij jezelf ligt. Veel aarding op deze dag zal je helpen om de energie bij jezelf te houden. Yoga oefeningen, veel “grond werk”, fietsen. Ook anderen (waaronder jouw tweelingziel) kunnen hun projecties op jou loslaten deze dag. In verbinding zijn met je center (je buikgebied) zal je helpen om geaard te blijven en sterk te blijven staan, zónder vanuit je emotie op de projectie van de ander te reageren. Daarmee ga je namelijk “dragen” en neem je de zware energie (hucha) over van de ander, waarmee je jouw eigen energieveld vervuilt en verzwaart.

Vooral bij tweelingzielen gebeurt dit veel omdat ze bang zijn om de ander kwijt te raken. Jouw tweelingziel is verantwoordelijk voor de eigen wonden en de eigen pijn. Projecties van de ander naar jou door bijvoorbeeld te reageren vanuit woede of innerlijke kind-pijn, of misschien wel helemaal niet reageren, hoef je niet in mee te gaan. Sta erboven en keep strong: geef op een vriendelijke manier je grenzen aan, of reageer gewoon even helemaal niet uit zelfzorg.

Wees maar jezelf en geef jezelf wat jíj nodig hebt.

28 -29 november: Neptunus direct

Chiron en Uranus staan als enige nog in retrograde. Wat een zegen, want we hebben zoveel planeten tegelijkertijd in retrograde gehad de afgelopen periode!  

Met Neptunus nu weer direct, de planeet van de grenzen, is jouw “dark night of the soul” dan toch eindelijk achter de rug. Je kunt het 2020 jaar nu achter je laten en vooruit gaan en kijken.

Neptunus in retrograde heeft ons vooral geholpen om te begrenzen en onze eigen grenzen af te bakenen van die van anderen. Wat is van de ander aan emoties en wat is van mij?  

Omdat we allemaal in spirit met elkaar verbonden zijn, is het van groot belang dat we het onderscheid leren kennen tussen de collectieve geest en onze eigen geest. Wanneer we telkens afgaan op de collectieve geest, betekent het dat we blijven uitgaan van de gedachten van de ander en wat de ander nodig heeft, waardoor het kan voorkomen dat we niet goed meer luisteren naar wat wij zelf nodig hebben en onze eigen geest. Hierdoor gaan we vaak “helpen”, waaronder ook onze tweelingziel. Je creëert daarmee geen gelijkwaardige relatie, maar een moeder-zoon relatie, waarmee de ander afhankelijk is of raakt van jouw hulp. Waak hiervoor, want ik geloof dat dit niet is wat je wilt ;-)  

Dat betekent niet dat je een ander nooit kan helpen, juist is het fijn om een ander te mogen steunen en van advies te mogen voorzien, maar het moet geen relatie worden waarbij een ander van jouw advies of goedkeuring afhankelijk raakt. Dan herhaal je karmische patronen.

Neptunus heeft ons ook geholpen met het aanpakken van onze verslavingen, welke verslavingen we nu Neptunus weer direct gaat, geheel kunnen loslaten.

Ook dat heeft namelijk te maken met onze grenzen, onze eigenwaarde en zelfzorg.  

En wat een “toeval” weer dat Neptunus precies op het moment weer direct gaat lopen dat we de volgende dag een volle maan met eclips hebben die ons nog eens een extra energieboost gaat geven om nu écht de sprong te gaan wagen!

Je kunt de energie van planeten zien als de Major arcana in de tarot. Ze gaan over de grotere dingen in ons leven, zoals emigreren, veranderen van baan, trouwen, enzovoorts. Grote veranderingen in ons leven. De manen ondersteunen dat, die kun je zien als de minor arcana. Ons Grootmoeder brengt ons de energie voor dat moment in ons leven waar we mee samen kunnen werken. Voor de meer dagelijkse dingen.

Wanneer neem ik een grote beslissing? Is een vraag waar we voor naar de planeten kijken.
Wanneer zal ik mijn huis gaan opruimen? Is een vraag waar we voor naar de maan stand kijken.

30 november: volle maan in tweelingen met penumbrale maan eclips (eerste eclips)

De focus voor deze volle maan is het kennen van wie wij zijn en wat we nodig hebben. Het is de laatste sprong van dit jaar, om echt volledig onszelf te omarmen zoals we zijn. Deze omarming helpt ons om de stappen te nemen die we al zolang hebben uitgesteld, omdat we het onszelf niet waard vonden of niet het idee hadden dat dit nu echt voor ons bereikbaar was.

De eerste twee weken van december zijn daarmee de kick-start van het eclips seizoen, waardoor er grote verschuivingen zullen gaan plaatsvinden in het tweelingzielen collectief.

Tweelingen zijn wispelturige sterrenbeelden. Ze zijn lucht elementen, dus kunnen veel twijfelen doordat ze veel in hun hoofd zitten. Het zijn ook hele leergierige sterrenbeelden. Ze zoeken uitdaging en prikkels. Houden van reizen en avontuur. Mannelijke energie (lucht en vuur) houdt altijd van ondernemen.

Deze Volle Maan zul je daarom tot het besef, het bewustzijn komen, dat je mogelijk niet tevreden bent met hoe je leven nu is.  

Dat betekent dat er dan maar één ding op zit en dat is de sprong te wagen het nieuwe in, wat met de start van de laatste super nieuwe maan al aan je helder is geworden!

Uit je talenten! Ga ervoor!!

VIND JOUW SPIRIT!

Liefs,
Avalon


Womb rite, Masterclass en Q&A – SUPER Nieuwe maan in schorpioen (15 november)

Wil je meer lezen over de Live womb rite via Zoom of nog een live uitzending meedoen omdat je interesse hebt in het medicijnwiel-jaarprogramma wat op 1 december aanvangt?

Het is de laatste SUPER maan, in een reeks van 3, wat betekent dat deze Maan extra kracht geeft aan ons voor het starten van een NIEUW BEGIN.  

Wie weet als Sjamaan of als teacher? Of beide?

Meedoen kan via:

https://vindjouwspirit.nl/webshop#!/Womb-rite-Masterclass-&-Q&A-·-SUPER-Nieuwe-Maan-in-Schorpioen/p/245872167/category=0


GRATIS Womb rite, Masterclass en Q&A “het geheim tot het manifesteren van een harmonieuze relatie met je tweelingziel”

Op 11 november vindt er tijdens deze krachtige energetische poort ter ontwaking van de tweelingzielen, ook weer een GRATIS event plaats via Zoom. De link om je aan te melden vind je in de tweelingzielen tarot facebook-groep.

TWEELINGZIELEN TAROT FACEBOOK-GROEP

Ben je al lid van de Tweelingzielen Tarot Facebook-groep? Vol met prachtige Divine Feminines (ladies only), die daar hun verhaal met elkaar delen?

Alsook vind je er dagelijks een Tarot reading voor de collectieve energie en kun je er gratis je dromen laten duiden.

Lid worden van de groep kan hier.


MAANBRIEF

Iedere Volle & Nieuwe Maan verstuur ik een maanbrief met het tweelingzielen nieuws en Maangebed. Lid worden van de maanbrief kan hier.