Soul Retrieval


Wij doorlopen allemaal de cyclus van het afscheiden van onze zware energie om terug bij onze Ware Zelf te kunnen raken, weer in verbinding met Spirit. Bij de Sjamanen heet dit een ''Sjamanistische dood en wedergeboorte''. Ons oude leven zoals we dat kennen en zelf gevormd hebben dienen we eerst achter ons te laten voordat we wedergeboren kunnen worden als onze Ware Zelf.

Zware energie dienen we los te laten uit ons energieveld voordat onze Ziel zich pas kan helen (en daarmee ook materie / mensen / situaties / herinneringen). Wil onze Ziel zich kunnen versterken is het belangrijk om pijn en trauma's uit dit leven, maar ook uit vorige levens te verwerken. Dat doen wij door ruimte te geven aan onze emoties. Door alles wat wij voelen er te laten zijn. Door onze emoties aan het licht te brengen, vindt er verlichting plaats en wordt er - letterlijk - ruimte gemaakt in ons energieveld voor nieuwe energie. Nieuwe positieve, krachtige en helende energie van Spirit: onze Ware Zelf. Hoe meer Liefde wij durven toe te laten, hoe sterker onze verbinding met Spirit raakt, hoe meer wij geheeld raken en in alignment komen met (het pad van) onze Ziel.

Online Soul retrieval

Trauma’s die wij meemaken zorgen voor heftige shocks waardoor een deel van onze Ziel verloren raakt. Dat deel reist bijvoorbeeld mee met overleden dierbaren in de 5e dimensie, of kleeft aan de energie van een ex-partner, op een plek, of aan een voorwerp. Dat deel van onze Ziel dat ergens anders aan verloren is gegaan bevindt zich daardoor niet in ons lichaam wat zich in de 3e dimensie bevindt. Waardoor wij ‘’ziekte’’ en gebrek manifesteren in onze buitenwereld (3-D).

Niet alleen trauma’s blokkeren onze energie, zelfs door ‘’simpele’’ gebeurtenissen en bewoordingen raken oude trauma’s uit vorige levens getriggerd waardoor delen van onze Ziel nog meer verloren raken en onze energie geblokkeerd. Een ‘’simpele’’ afwijzing door één van onze ouders: ‘’dat heb je nou niet zo slim aangepakt’’ of ‘’nu even niet, ik ben even bezig’’, kan al leiden tot het niet gehoord en gezien voelen wat de muur om ons Hart heen alleen maar steviger en groter maakt.

Niet alleen in dit leven maken we namelijk trauma’s mee. In vorige levens hebben wij zulke zware energie opgedaan – we zijn gemarteld, onderdrukt, gedood, opgehangen, verbrand, als mens, maar vooral als vrouw zijnde. De vrouwelijke energie is zich daardoor klein gaan maken, want klein is veilig. We hebben geleerd dat onszelf zijn niet werd getolereerd. Want als we ons uitspraken werden we verbrand. Met andere woorden zeiden wij keer op keer weer tegen onszelf: ‘’nu even niet’’ en ‘’jij mag er niet zijn’’. Die zwaarte uit zich nog dagelijks in dit leven en veroorzaakt in onze buitenwereld veel kommer en kwel.

Het grootste terugkerende patroon bij ons allemaal is het gebrek aan eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hoe vaak twijfelen wij niet aan onszelf? Aan ons eigen kunnen? Aan onze eigen kracht? Door al dat getwijfel en de zorgen die we maken of we het wel goed doen, creëren we zoveel onrust en onzekere situaties in onze buitenwereld. Want zo binnen zo buiten. De staat van onze Geest creëert 1 op 1 onze buitenwereld. Wil je meer lezen over hoe blokkades zich uiten in ons dagelijkse leven? Ik schreef daarover een uitgebreid artikel wat je hier leest.

Als Sjamaan reis ik door de 5e dimensie met mijn Geest om de delen van jouw Ziel te hervinden die heling nodig hebben. Door die delen terug te halen versterkt jouw Ziel waardoor jij steeds meer in lijn komt met jouw Ware Zelf en daarmee ook jouw Zielsmissie. Jouw 3e dimensie wereld raakt steeds dichterbij de versie die van jou al bestaat in de 5e dimensie. Jij komt ‘’in alignment’’.

Het ritme van de natuur

De natuur kent een eigen ritme waarop het leven zich ontplooit. De winterperiode is de periode van het opladen, van de energie naar binnen keren en in kracht versterken. Tijdens deze tijd wordt er niet gezaaid, de planten groeien niet, het is een periode waarin de natuur ‘’stil ligt’’ om zich te kunnen herstellen, helen en versterken. Het oude maakt tijdens de winter ruimte voor het nieuwe.

De lente en zomer is vervolgens de periode om de energie en opgedane kracht weer naar buiten te richten. De periode van onze wedergeboorte. In de lente van 2018 begon mijn ontwaken. Gedurende de lente en zomer heb ik mijzelf aan de hand van de standen van de Maan geheeld. Door de energie van de Maan voor mijn helingsproces aan te wenden ben ik in versnelling in alignment geraakt met mijn Ziel(smssie).

Ik leefde geheel met de natuur mee, in plaats van ertegenin. Ik leerde mijn eigen vader én moeder te zijn en onthechtte me van de 3-D buitenwereld, van relaties, van materie en van mijn oude zelf. Hoe ik dácht dat mijn leven eruit zou moeten zien. Ik liet los en flink. Ik gaf me over zodat mijn Hart mij kon gaan leiden. Het leven wat ik nu leid had ik onder geen beding met mijn rationeel vermogen kunnen bedenken. Ik moest leren voelen en op mijn intuïtie te vertrouwen. Ik moest leren aarden. Door af te gaan op of iets goed voelt begon ik keuzes te maken. Steeds krachtiger en liefdevoller. Ik deed geen concessies meer, ook als dat betekende dat ik alleen over zou blijven.

Ik moest door de eenzaamheid heen om mijn Geest te kunnen versterken, om Spirit te kunnen vinden. Want alleen wanneer we geheel op onszelf aangewezen raken, keren we ons naar binnen om de antwoorden daar te zoeken. En daar vond ik de Liefde terug.

Leven met de Maan

Eenzelfde cyclus wat wij in de natuur zien doorlopen wij maandelijks aan de hand van de standen van de Maan. Grootmoeder Maan regeert onze vrouwelijke energie, onze emoties. Zoals zij het water van eb naar vloed kan veranderen, verandert ze het water in ons ook van tekortkoming (eb) naar overvloed.

De Maan kent elke maand 4 standen. Tijdens de Nieuwe Maan spreken we nieuwe intenties uit en vragen we Grootmoeder om onze projecten te zegenen en volbrengen met haar kracht. De periode daarna van Wassende Maan is de tijd voor onze vrouwelijke energie (ook bij mannen), om het nieuwe meer vorm te gaan geven. Onze creatie(ve) kracht is deze tijd sterk. Dit wordt ook wel het stadium van de ‘’maagd’’ genoemd, of ‘’de geboorte’’. De fase daarop is de fase van ‘’de moeder’’, dromen en ideeën nemen vorm aan en worden door de moeder gewiegd, gevoed en beschermd. Dit is de periode van de Volle Maan. De Volle Maan-energie is het meest krachtig waardoor we de laatste zet kunnen krijgen om nu écht stappen te gaan ondernemen door te gaan doen. De fase van ‘’afronding’’ in energieshift. Tot slot kennen we de Afnemende Maan. De Afnemende Maan is de periode van creatieve transformatie. De Maan van de dood van oude delen in ons die ons weghouden van onze Ware Zelf. Het is een Maan van loslaten en de energie naar buiten richten. Deze fase wordt ook wel geassocieerd met ‘’de oude wijze vrouw’’, het is het moment dat wij verder reiken dan enkel het leven in het moment en het geheel gaan overzien. Daar hebben we wijsheid voor nodig.

Al deze inzichten en invloeden worden ons gegeven door Grootmoeder Maan in háár ritme. Het heeft dus geen enkele zin om tegen de stroom in te zwemmen, wat wij wel continue doen in onze huidige maatschappij door zoveel van onszelf te moeten en daardoor continue in ''actiestand'' te staan (mannelijke energie). Wanneer wij niet voldoende bewustzijn hebben van de cyclus van Grootmoeder Maan mislukken er veel dingen in onze 3-D wereld. Simpelweg omdat dit door de Spirit wereld niet wordt ondersteund.

Ik maak gebruik van de energie van Grootmoeder Maan om jouw helingsproces kracht bij te zetten en te versnellen zodat jij jouw zielsmissie kan gaan leven. Hoe meer Zielen hun Spirit vinden, hoe Liefdevoller de wereld weer zal worden!

Dat doe ik door bij jou Soul Retrieval te laten plaatsvinden op verschillende manieren.