Munay-Ki

De Munay-Ki is een belangrijke Inca inwijding die jou helpt met het openen van je hart. Deze inwijding helpt jou specifiek "in harmonie", "in ayni", wat "in goede relatie" betekent, te raken met alles en iedereen. En dat begint bij jouzelf! Deze inwijding zal jou helpen om jouw hart te gaan volgen en niet langer de onrust van jouw geest te laten overheersen. Want dát is de echte kracht van de Sjamaan: de innerlijke wijsheid te volgen, welke wijsheid wij horen, zien en voelen, wanneer wij verbonden zijn met Spirit. Het échte pad van de Sjamaan is het volgen van het hart en de verbinding met onze onderbuik: onze kern. Via waar wij verbonden zijn met de collectieve energie, met Spirit.

Dat betekent dus het dagelijks beoefenen van deze verbinding, zodat jouw verbinding met jouw Ware Zelf steeds sterker raakt, totdat jij in eenheid raakt met wie jij bent: Liefde en Licht. Daar zorgt de Qoto Kuna voor.

Munay is het Quechua woord voor "onvoorwaardelijke liefde" en staat voor jouw hart chakra, jouw borstgebied. "Munay-Ki" betekent "ik hou van je" en brengt met deze woorden de liefde naar jouw hart en helpt jouw angsten het onderspit te delven (jouw gedachten) aan de roep van jouw hart!

De Munay-Ki bestaat uit 9 rites (inwijdingen), die we met het Vind jouw Spirit-programma direct na de Nusta Karpay zullen starten en voor 9 weken zullen doen. Je kunt deze inwijdingen ook los bestellen in de webshop en ontvangt dan de 9 sjamanistische audio-reizen in jouw e-mail.

*Alle energie transmissies (audio reizen), zijn voor tweelingzielen en gericht op het manifesteren van een harmonieuze relatie met jouw tweelingziel en opgenomen voor Divine Feminines (vrouwen). De Inca inwijdingen zijn rechtstreeks aan mij (Avalon Sjamaan) doorgegeven vanuit de Spirit wereld door de Q'ero Indianen (P'aqos: peruviaanse Sjamanen) en de Apus (heilige berg spirits van Peru), die mij begeleiden en hebben ingewijd als Sjamaan.

De 1e 4 rites van de Munay-Ki zijn "basis inwijdingen"

1. Hampe rite: heler inwijding.

Jouw aura en energetisch veld opent zich meer om als kanaal te fungeren voor het doorgeven van heling aan anderen. Jouw "Sjamaan-zijn" raakt meer geactiveerd, zodat jouw energiebeleid versterkt voor de heling aan anderen. Alsook helpt deze inwijding om jezelf beter te kunnen helen met de kracht van jouw eigen handen. Alle 3 jouw chakra gebieden worden geactiveerd: jouw Llanqay (buikgebied), jouw Munay (hartgebied) en jouw Yachay (hoofd). Dat betekent dat er meer verbinding zal ontstaan tussen jouw Hogere visie (hoofd), dat waar jij je goed bij voelt vanuit compassie naar jezelf (hart) en jouw "doen" (buikgebied). Je zult na deze inwijding meer actie gaan ondernemen op wat goed voor jou is en wat in jouw Hogere Plan is neergelegd. Je zult meer in eenheid raken met jezelf en daardoor meer in eenheid raken met jouw tweelingziel in jullie buitenwereld.

2. Chumpi rite: de banden van kracht.

Je ontvangt tijdens deze inwijding 5 energetische banden van kracht, die met behulp van de bescherming van Aartsengel Michael (die altijd bij het tweelingzielen collectief aanwezig is en actief), zullen worden geactiveerd. Deze banden helpen je om jouw energieveld te beschermen en verwijderen energie die jou weghouden van jouw Ware Zelf. Als het ware ontstaat er een energetisch veld om jou heen die negatieve energie gemakkelijker buitensluit uit jouw energieveld. Door deze rite raak je mentaal sterker zodat anderen je minder kunnen beïnvloeden met hun mening, dan wel negativiteit. De banden brengen jou een diepere verbinding met jouw eigen innerlijke weten en kracht.

3. Ayni rite: harmonie.

"Ayni" staat in het Quechua voor "in goede relatie zijn met". In onze huidige westerse wereld zijn we dat niet meer zoals de Indianen dat vroeger waren met elkaar, maar ook met moeder natuur en in jouw huidige leven met jouw tweelingziel. Wanneer ons hart zich weer opent, raken wij weer in goede relatie met alles en iedereen. We voelen de verbinding en zíen de verbinding ook, waardoor we niet langer vanuit onze gekwetste ego willen handelen, maar vanuit harmonie, naar elkaar.

Tijdens deze rite worden er voor jouw hart opening 7 archetypes in jouw chakra´s geplaatst.

1e wortelchakra: Amaru (slang), welk totemdier verbonden is aan jouw buikgebied en het loslaten van jouw oude huid.

2e sacrale chakra: Chocachinchi (jaguar), welk totemdier verbonden is aan jouw hartgebied en het doorbreken van jouw familiekarma op zachte wijze.

3e zonnevlechtchakra: Sewar Kinté (kolibrie), welk totemdier rust en vreugde brengt en ons helpt om meer uit ons hoofd te komen en in ons buikgebied te zakken.

4e hartchakra: Adelaar, welk totemdier de masculine energie vertegenwoordigt en ons "overzicht" meegeeft. Meer zicht op ons Hogere Plan, dus minder handelen vanuit haast en onrust in onze geest. Meer overgave aan Spirit.

5e keelchakra: Aartsengel Huascar Inka, hoeder van de onderwereld, jouw onderbewuste.

6e 3e oog chakra: Aartsengel Quetzalcoatl (gevederde slang), hoeder van de middenwereld, de aardse realiteit.

7e kruinchakra: Aartsengel Pachakuti, hoeder van de bovenwereld, jouw helder innerlijk weten en de verbinding met de kosmos alsook jouw begrip van "goddelijke timing".

4. Kawaq rite: de ziener

Het “zien” is de kracht van de Sjamaan. De kracht van jouw innerlijke (3e) oog, waarmee jij jouw Hogere Plan kunt “zien”, middels visioenen en jouw eigen verbeeldingskracht. “Zien” betekent ook “het kunnen inbeelden van” en het zien van boodschappen en berichten van de Spirit wereld in jouw buitenwereld. Helder “zien” komt af van jouw intuïtieve vermogens die we tijdens deze rite gaan versterken. Jouw innerlijk weten zal versterken, jouw zintuigen raken verscherpt en jouw beeld (visie) van jouw Hogere Plan zal versterken. Deze rite geeft ons zicht op dat wat nog verborgen is voor ons (vanuit jouw onderbewustzijn én Hogere Plan) en verandert daardoor jouw perspectief en laat je meer zien vanuit je hart.

De kracht van “zien” is de gave van het naar binnen kijken, van het observeren. Je kunt daarom merken tijdens deze rite dat je meer de behoefte voelt om te “zien”, in stilte. In plaats van te spreken.

Vervolgens ontvang je 3 inwijdingen voor afstemming op de afstemmingslijnen van de P’aqos (de Inca helers: Sjamanen. Nummers 5, 6 en 7)

5. Pampa mesayoq rite: de hoeder van de dag

De Pampa mesayoq is de Sjamaan die een sterke verbinding heeft met Pachamama en haar kracht gebruikt om anderen te helen. Het is de Sjamaan die Ayahuasca of andere plant medicijnen gebruikt voor Soul retrieval bij anderen te laten plaatsvinden. De Inca Sjamanen die uit de Amazone komen worden Pampa Mesayoqs genoemd.

De “day keepers”, zoals zij ook wel genoemd worden als hoeder van de dag, houden er zicht op dat wij in “goede relatie”, in “ayni” zijn met moeder natuur. Dat er goed voor haar wordt gezorgd, dat we haar eren en aan haar offeren.

Zij zijn ook de vroed vrouwen, ook wel de “mid wifes” genoemd en de “death doulas”, de “death walkers”. De vrouwen die de nieuw geboren zielen begeleidden van de spirit dimensie naar de aarde toe en die de overleden zielen begeleidden van de aarde naar de spirit dimensie.

Zij hebben kennis over moeder aarde en al haar giften aan ons.

Deze rite versterkt jouw Divine Feminine-energie, die verbonden is aan “het moederschap”. Jouw Feminine helpt jou om uit je angsten te raken en voor het licht te kiezen zodat je licht en vrede kunt gaan uitdragen. Je ontdekt je talenten meer en gaat deze meer uitdragen.

Verwacht dat je tijdens deze rite inzichten kunt ontvangen over vorige levens, maar ook dat er veel oud zeer omhoog kan komen voor hart heling en aarding (het landen van jouw ziel in jouw lichaam).

6. Alto Mesayoq rite: de hoeder van wijsheid

De Alto Mesayoq is de Sjamaan die rechtstreeks in verbinding met de spirits zijn of haar wijsheid verkrijgt. Het is de Sjamaan die bedoeld is om de krachtlijnen op aarde te helen en activeren en om de wijsheid verkregen van de spirit wereld, met de samenleving te delen. Zij beschermen de wijsheid van de medicijnlessen door deze in zich te dragen, totdat deze gereed zijn om met anderen te delen.

De Alto Mesayoq staat in rechtstreekse verbinding met de Apus, de heilige berg spirits van Peru, en verkrijgt van hen de wijsheid en kennis om met de maatschappij te delen om goed te kunnen doen.

De relatie met de Hemel van deze Sjamaan is sterk. De relatie met Vader Zon: de creatie kracht.

Bergen zijn krachtplaatsen waar we het Goddelijke in onszelf ontmoeten. Alto Mesayoqs, ook wel “wisdom keepers” genoemd, hebben het begrip van het manifestatieproces hier op aarde en zijn daarmee uit de tijd gestapt. De spirit wereld kent geen westerse tijd, alleen “divine timing”.

Zij ervaren de oneindigheid van het leven en dat alles een cyclus is in de natuur, wat zich weerspiegelt in ons eigen leven.

Deze rite versterkt jouw innerlijke “man-zijn”, jouw Divine Masculine-energie: jouw verbinding met de Kosmos en de Apus. Het verbindt je beter met de voorouders en je toekomstige afstammelingen.

7. Kuraq Akuyek rite: de hoeder van de aarde

Deze inwijding verbindt je met de kracht en energie van de Aartsengelen. De Aartsengelen zijn de “earth keepers”. Zij beschermen het ontwakingsproces hier op aarde en begeleiden de geïncarneerde zielen daarbij.

Deze inwijding geeft jou de kracht van de earth keeper en brengt jou onder directe bescherming en in het veld van de wijsheid van de Aartsengelen. Je zult merken dat je gemakkelijker van hun kennis gebruik kunt maken en beter verbinding met hen legt.

Door jouw sterkere verbinding met de Aartsengelen, kun je beter gebruik maken van hun wijsheid, kennis en helende kracht om als heler anderen bij te staan.

Je wordt je meer bewust van de collectiviteit en daarmee de verbondenheid met alles en iedereen. Je kunt merken dat je mogelijk meer gaat letten op de woorden die je uitspreekt, nu deze woorden niet alleen jezelf maar ook anderen energetisch kunnen schaden.

Je gaat meer actief samenwerken met de Aartsengelen voor jouw creatieproces. Je kunt ook merken dat jouw fysieke lichaam meer, anders of sneller heelt.

8. Mosoq Karpay: de hoeder van de sterren

Je aura is inmiddels door alle inwijdingen veel sterker geraakt, waardoor je meer waarneemt op het niveau van de kosmos, van de spirit wereld. Je hebt inmiddels een grotere verschuiving gemaakt van jouw bewustzijn van de 3e dimensie (aardse realiteit), naar de spirit dimensie (5-D). Hierdoor leef je anders en meer bewust en “zie” je ook anders. Je neemt meer waar op energetisch niveau.

De beide werelden zijn meer verweven, wat jou helpt om ziekte anders te verwerken en helen (minder op de westerse manier).

Je kanaal is meer open, zodat je gemakkelijker boodschappen vanuit de spirit wereld kunt ontvangen en interpreteren én integreren, nu de beide werelden meer in elkaar verweven zijn geraakt. Helende energie en hoge licht frequenties stromen gemakkelijker door jou heen.

Dé kracht van de Sjamaan is dat deze met de geest in alle werelden gelijktijdig verblijft. De onderwereld (jouw onderbewustzijn), de bovenwereld (de spirit dimensie) en de middenwereld (het leven hier op aarde). Je verkrijgt daarmee meesterschap over de toekomst, nu ons onderbewustzijn ons verleden bevat, onze middenwereld het nu en de bovenwereld onze toekomst.

Hierdoor evolueert je fysieke lichaam in dat van de verlichte mens: “Homo Luminus”. Verlichting vindt namelijk plaats wanneer jij ziet, begrijpt en loslaat, bevrijd bent van het verleden (een schoon buikgebied) en van lineare tijd. De tijd zoals wij deze in het Westen kennen. Je betreedt hiermee de oneindigheid van het leven als spirit.

Doordat jouw buikgebied meer schoon en openraakt, kun je ook merken dat je beter resistent bent tegen ziektes en deze hucha (zware energie) gemakkelijker weer loslaat en kunt laten “door stromen”.

9. Taytanchis rite: de schepper

Jij bent het zélf die jouw eigen leven schept hier op aarde, waaronder jouw eigen ervaringen. Jij bent aan het roer om de juiste keuzes te maken en de verantwoordelijkheid te dragen voor jouw eigen keuzes. Deze rite gaat jou dat doen inzien, wat betekent dat je meer begrip zult krijgen van het manifestatieproces.

Je zult meer de verbondenheid met alles en iedereen kunnen zien en ervaren, alsook hoe jij zélf de energie kan sturen voor manifestatie in jouw buitenwereld. Je voelt je daardoor meer verantwoordelijk voor het gehele Universum, op een positieve manier.

Dit is het eenheidsbewustzijn. Het bewustzijn waardoor jij je realiseert dat jíj God bent, Godin bent, Spirit bent, verbonden met de energie die ieder moment in beweging is en schept. Welke kant ga jij die energie opsturen? Wat ga je creëren?

Bestellen

Wil jij deze inwijding graag ondergaan voor 9 weken? In de webshop kun je deze bestellen. Je ontvangt bij je bestelling een korte beschrijving hoe je de inwijdingen kunt ondergaan. Of lees hier meer over het 6 maanden Vind jouw Spirit-programma dat op 15 november a.s. zal aanvangen, waarbij deze inwijding is inbegrepen.