De Menselijke Aura

De Menselijke Aura

c4ef2e4ea9png

DE MENSELIJKE AURA

Wat is nu de Aura van de mens en hoe werkt dit energieveld?

MEERDERE LAGEN

1. Het Etherische / Vitale Lichaam

De Aura bestaat uit meerdere lagen. Allereerst is er sprake van het “etherische / vitale lichaam”, wat niet tot onze Aura behoort, maar zich wel om ons lichaam heen bevindt. Dit is een uitstraling van ons fysieke lichaam en is nauw verbonden aan ons zenuwstelsel. Het is de vitale levenskracht die als medium dient tussen het Geestelijke en Aardse leven. Alle oude overtuigingen, gedachten, verkeerd voedsel en niet zuiver leven slaan zich hierin op. Dit “lichaam” kent daarom een lage trillingsfrequentie. Dit lichaam verdwijnt zo goed als geheel bij de dood. Als Ziel houden wij enkel een klein deel ervan over wat opgaat in onze hoogste Hemelse Aura zodat wij deze materie in nieuwe levens op Aarde weer kunnen gebruiken.

2. Het Elementale lichaam (de begeerte)

Dit lichaam is verbonden met ons fysieke lichaam. Belangrijk is dat Spirit, onze Geest, de volledige beheersing over dit lichaam zal verkrijgen. Dit lichaam houdt ons aan de Aarde verbonden (wat ook nodig is om hier te kunnen leven). Wat van grote invloed is op dit lichaam zijn de 4 elementen: vuur, water, lucht en aarde. Wanneer wij deze natuur elementen toevoegen aan dit aura deel (ons lagere aardse deel) zal onze aura zich zuiveren en onze energetische frequentie hoger raken. Wij zuiveren daarmee ons hoogste (Hemelse) Aura, waar wij volledig zijn opgegaan in de wereld van de Geest, van Spirit.

3. Het Astrale lichaam

Dit is het aura deel dat veel door helderzienden wordt gelezen. Het heeft verschillende kleuren en bestaat uit grove materie of fijnstoffelijke materie afhankelijk van iemands BewustZijn. Wanneer het Elementale lichaam zoals dat hiervoor werd beschreven, veel kracht uitoefent en overheerst is het astrale lichaam grof en zijn de kleuren grauw en dof. Bij erkenning van Spirit, de wereld van de Geest en het doel van incarnatie van de Ziel, raakt dit astrale lichaam verfijnd en worden de kleuren mooier. De kleuren van dit lichaam zullen wisselen totdat de Ziel meer balans heeft gevonden in wat zij wil. De aura gaat dan over in permanente kleuren en een voortdurende trilling van devotie en liefde die zich in de aura bevinden. Deze kleuren beïnvloeden ook de hogere aura’s nu de hogere aura’s de lagere absorberen.

4. Het Mentale Lichaam

Het Mentale lichaam absorbeert de aura van het lagere lichaam en zal daardoor veel kunnen veranderen van kleur. Dit lichaam is verbonden aan onze mentale toestand, dus onze gedachten. Wanneer onze gedachten positiever raken verandert en verstevigt ook de kleur van deze aura. Wanneer wij negatieve gedachten hebben verandert daarmee ook de sterkte en de kleur van dit lichaam.

Het is daarom van groot belang dat wij zuivere en positieve gedachten uitzenden aan energie. Niet alleen voor ons eigen aura, maar ook voor de aura van een ander.

5. Het Hemelse Lichaam (de hoogste aura)

Het hemelse lichaam is onze hoogste aura. Dit is ons permanente lichaam in de Hemel. Onze “tempel”. Het is daarom van uiterst belang dat wij onze tempel goed verzorgen door zuiver te leven en goed voedsel toe te voegen. Houd jouw tempel schoon!

Het Hemelse lichaam bouw je met je daden, reacties, je gedachten en verlangens. Het is daarom belangrijk hoe jij op jouzelf doet reageren, maar ook op anderen.

Het Hemelse Lichaam absorbeert alle aura’s van de lagen daaronder. De kleuren, maar ook de substantie die wij daarin verzamelen. Hoe meer troebel jouw lagere aura’s zijn, hoe slechter de kwaliteit is van jouw Hemelse aura en daarmee dus de verbinding met Spirit, met de Geest.

De omvang van de aura varieert per persoon. Degene die de Geest en daarmee de aura niet ontwikkeld hebben, hebben een omvang van zo’n 10 tot 20cm. Een soort van mist hangt om hen heen. Wanneer de verbinding met de Geest, met Spirit, wordt ontwikkeld, wordt de aura groter en krachtiger. Het energieveld wordt stabieler en breidt zich uit tot enkele meters. De aura van Meesters kan zelfs tot een mijl en verder reiken. De aura van een Meester brengt eigen harmonie mee, geur en ook klank. Wanneer een vriendelijk en Geestelijk (Spirit) ontwikkeld iemand bij ons in de buurt komt kunnen wij die aura voelen, al kunnen wij de Geest van die persoon niet zien.

Het is essentieel voor de evolutie van de Ziel om te luisteren naar de leiding van de Geest, naar de leiding van Spirit, en niet naar de begeerten van ons lagere lichaam.

Als mens zijnde dienen wij ons eerst fysiek, mentaal en Geestelijk voor te bereiden om in de Wereld van de Geest, van Spirit, te kunnen leven. Door onze lagere aura’s, ons energieveld te blijven zuiveren met de 4 elementen (vuur/aarde/lucht/water = fysieke / Elementale lichaam), positieve gedachten (= mentale lichaam) en door te mediteren, Mindfulness te beoefenen en gebeden uit te spreken (= mentaal & geestelijk), raken wij steeds beter in verbinding met Spirit en leven wij het leven waarvoor wij terug naar de Aarde zijn gekomen.

Vind jouw Spirit.

Liefs,
Avalon